Bývalý vojenský areál premieňajú Martinčania na oddychový priestor


Na zveľadenie areálu bývalých vojenských skladov získalo Mesto Martin podporu z grantového programu Pohoda za mestom. Grantový program, ktorého cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest, realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty rok.

Areál bývalých vojenských skladov SIM sa nachádza na okraji mestskej časti Priekopa, v blízkosti cyklotrasy Martin – Sučany. Priestor nebol využívaný, postupne chátral a preto Útvar hlavného architekta mesta Martin vyhlásil v roku 2013 verejnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na využitie priestoru. Výsledky súťaže potvrdili veľký záujem obyvateľov mesta premeniť areál na miesto kultúrneho a športového vyžitia. Samospráva dala pomerne veľký priestor mimovládnym zoskupeniam a spolkom, spoločne priestor menia, vylepšujú a stáva sa z neho oddychová zóna. Podpora z grantového programu Pohoda za mestom zabezpečila zveľadenie priestoru, úpravu zelene a doplnenie mobiliáru.

Pri realizácii projektu pomáhajú nielen členovia Hasičského zboru Priekopa so svojou členskou základňou 94 členov, ale aj dobrovoľníci z radov obyvateľov mesta, z Dobrovoľného hasičského zboru Martin-Záturčie, členovia Petangovej amatérskej formácie, Turčianskej bicyklovej skuiny JUS, Klubu železničných modelárov Vrútky a Klubu dôchodcov.

Počas apríla a mája prebehla jarná očista areálu, priestor sa vyčistil od odpadu a dobrovoľníci okrem iného vysadili aj zeleň. V júli pribudli v tomto areáli informačné tabule, 2 altánky a 3 ohniská s dreveným sedením. Dobrovoľníci vybudovali petangové ihrisko, čaká ich ešte oprava volejbalového ihriska.

Vďaka aktívnej podpore širokej verejnosti a občianskych združení sa z tohto tohto areálu stáva postupne príjemné miesto na oddych, a to nielen pre Martinčanov. V súčasnosti sa v areáli okrem iného nachádza aj hasišské múzeum, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku, malá ZOO farma a modelové koľajisko, ktorú je vybudované zásluhou Klubu železničných modelárov Vrútky. Ďalšími krokmi k dokončeniu relaxačného areálu sú rekonštrukcie priestorov pre dráhu pre korčuliarov, dopravné ihrisko, lezecká stena, lanové centrum, ale aj malé železničné a dopravné muzeum.

Viac informácií o projekte: Dana Miškusová, referent cestovného ruchu MsÚ Martin, , 043 / 420 4237,hrnciar@martin.sk.

 

O programe Pohoda za mestom:

Program Pohoda za mestom poskytol už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Päť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 16 000 eur.

Viac informácií o programe Pohoda za mestom: Nadácia Ekopolis, Martina B. Paulíková, 0949 266 151,paulikova@ekopolis.sk, www.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.