Je tu desiaty ročník grantového programu Zelené oázy


Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu už desiaty rok zveľaďovať verejné priestory miest a obcí s využitím grantového programu Zelené oázy. Teraz spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov miest a obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 7. decembra 2015.

Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo mestá a obce. Program je zameraný aj na podporu spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Finančné prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby, chovný materiál a mobiliár a prvky zasadené do verejných priestranstiev, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.

Počas deviatich rokov grantového programu Slovnaft podporil sumou viac ako 510 tisíc eur spolu 204 projektov. Do aktivít sa zapojilo vyše 7100 dobrovoľníkov, ktorí vysadili vyše 13 400 drevín a zveľadili a upravili plochu s rozlohou 1 155 000 m2, čo je približne 120 futbalových ihrísk.

„Počas uplynulých deviatich rokov sa grantový program pričinil o to, že sa Slovensko stalo krajším miestom a vznikli tu aj nové náučné chodníky či zaujímavé stavby spojené s prírodou. Teší nás, že už desiaty raz prispejeme k prehĺbeniu vzťahu ľudí  k  ochrane životného prostredia a pomôžeme im uskutočňovať ich zámery pri zveľaďovaní svojho okolia,“ uviedol Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy získalo 19 projektov podporu v celkovej výške 56 000 eur. Prioritnou témou bolo zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a alternatívne spôsoby pestovania rastlín v mestách.

Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 9. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Chodník zdravia a poznania v Martine, ktorý uskutočnilo mesto Martin. Cieľom projektu bolo vybudovanie pekného miesta v okrajovej časti sídliska Košúty na sútoku Sklabinského a Borovského potoka. Projekt reagoval na autentické potreby obyvateľov danej lokality, ktorí sa aj v hojnom počte zúčastňovali ako dobrovoľníci na brigádach. Celý projekt realizovali citlivo, s ohľadom na miestne prírodné podmienky. Okrem ceny za najlepší projekt získava mesto Martin aj finančnú odmenu 1000 eur, ktorú môže použiť na ďalšie zveľadenie tejto lokality.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a prihlasovacích formulárov, sú na stránkach  www.oazy.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095, 0911 452 457, e-mail: hronec@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.