Do 15. septembra 2016 môžu samosprávy poslať svoju nomináciu do súťaže PRE VODU


Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Do 15.9. je možné nominovať situácie na riešenie problémov s vodou. Samosprávy získajú nápady a návrhy riešení od študentov a mladých odborníkov, ktorí budú následne modelové situácie riešiť s podporou mentorov – odborníkov.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Do 15. septembra 2016 môžu obce, mestá nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Tým, že obec zadá do súťaže svoju situáciu, získa nové nápady a pohľady na riešenia, ktoré budú spracované do formy jednoduchých štúdií a tie môže využiť tak, ako bude potrebovať. “V tomto ročníku by sme chceli upozorniť na problematiku udržateľného hospodárenia s vodou v poľnohospodástve, v ktorom je pre zabezpečenie zdravých potravín limitujúca častokrát práve dostatočná kvalita, ale aj množstvo vody,” dopĺňa Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Súťažiaci študenti a mladí ľudia si budú môcť vybrať konkrétne zadanie od obce či mesta ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu. Uzávierka študentských prác je 31. januára 2017. Šesť súťažných tímov študentov postúpi do finále, ktoré sa uskutoční 10. marca 2017. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži Nestlé PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.