Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2015


Do konca septembra 2015 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie 250-ročný platan zo Stupavy. Druhá v poradí je hruška z Bošáce a tretie miesto patrí dubu z obce Tomášikovo. Finalisti získali do dnešného dňa spolu vyše 3 000 hlasov.

Poslaním ankety, ktorej v poradí už trinásty ročník realizuje Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už štvrtý rok spevák Peter Lipa.

Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 9. júla 2015 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2015. Hlasovať za svoj strom môže každý,  prostredníctvom SMS správy (na č. 7773, v tvare: STROM medzera číslo stromu od 1-12 medzera kontaktné údaje), hlasovacieho lístka, poštou, priamo na www.old.ekopolis.sk alebo www.facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotografie a príbehy stromov  – finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.old.ekopolis.sk).

V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2015 a postúpi do medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 200 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 200 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.

Novinkou tohto ročníka je ocenenie škôl, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov. Prvé tri školy získajú výsadbový materiál od Záhradníctva A.B.I.E.S. v celkovej hodnote 500 eur.

 

12 finalistov ankety Strom roka 2015:

1. Lipa malolistá obec Uhrovec (okr. Bánovce nad Bebravou) 164 rokov
2. Jabloň domáca mesto Hriňová (okr. Detva) 90 rokov
3. Jelša lepkavá obec Slatinka (okr. Zvolen) 250 rokov
4. Jaseň štíhly obec Liptovské Revúce (okr. Ružomberok) 500 rokov
5. Lipa malolistá obec Dolné Dubové (okr. Trnava) 236 rokov
6. Brest horský obec Bešeňová (okr. Ružomberok) 234 rokov
7. Pagaštan konský obec Smižany (okr. Spišská Nová Ves) 200 rokov
8. Lipa veľkolistá obec Malatiná (okr. Dolný Kubín) 363 rokov
9. Brest hrabolistý mesto Snina (okr. Snina) 200 rokov
10. Platan západný mesto Stupava (okr. Malacky) 250 rokov
11. Dub letný obec Tomášikovo (okr. Galanta) 252 rokov
12. Hruška ružová obec Bošáca (okr. Nové Mesto nad Váhom) 200 rokov

 

Príbehy finalistov 2015:

Strom č.1 – Lipa malolistá (Tilia cordata), obec Uhrovec (okr. Bánovce nad Bebravou), vek: 164 rokov, obvod: 317 cm, výška: 30 m

Lipa rastie na miestnom cintoríne pri hrobe Samuela Štúra, ktorý v obci pôsobil dlhé roky ako učiteľ, okrem iných bol jeho žiakom i František Palacký. Samuel Štúr bol otcom Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti slovenského národného obrodenia v 19. storočí. Lipa bola zasadená priamo pri hrobe na znak úcty voči tejto osobnosti.

Strom č. 2 – Jabloň domáca (Malus domestica), mesto Hriňová (okr. Detva), vek: 90 rokov, obvod: 260 cm, výška: 8 m

Stará košatá jabloň rastie vo farskej záhrade a patrí k tým najstarším ovocným stromom v katastri Hriňová. Jabloň reprezentuje tradičné vysokokmenné ovocné stromy, ktoré boli typické pre vidiecku krajinu. Tieto dlhoveké stromy plnia odjakživa estetickú a krajinársku funkciu, sú súčasťou prírodného a kultúrneho dedičstva a sú nositeľmi krajových a starých odrôd.

Strom č. 3 – Jelša lepkavá (Alnus glutinosa), obec Slatinka (okr. Zvolen), vek: 250 rokov, obvod: 750 cm, výška: 16 m

Jelša rastie v brehovom poraste rieky Slatiny. V súčasnosti je s asi 100 000 stromami ohrozená výrubom kvôli plánom na vybudovanie vodného diela. Je archetypom jelše ako stromu, ktorý napriek tomu, že mu voda podmýva korene, zaplavuje ho, ľady poškodzujú kôru, je stále schopný regenerácie. Táto jelša je majestátnym strážcom rieky.

Strom č. 4 – Jaseň štíhly (Fracsinus excelsior), obec Liptovské Revúce (okr. Ružomberok), vek: 500 rokov, obvod: 506 cm, výška: 35 m

Najhrubší strom z trojice stromov vysadený v pradávnej minulosti na brehu rieky Revúčanka. V letokruhoch tohto jaseňového obra sú zapísané dejiny revúckeho údolia za celých 500 rokov. Spomedzi jaseňov štíhlych starého kontinentu patrí tento „stromový deduško“ určite k najstarším a najmohutnejším.

Strom č. 5 – Lipa malolistá (Tilia cordata), obec Dolné Dubové (okr. Trnava), vek: 236 rokov, obvod: 570 cm, výška: 27 m

Lipa je dominantou cintorína v Dolnom Dubovom z obdobia založenia cintorína v roku 1779, kedy lipy boli vysadené vo všetkých 4 rohoch a vymedzovali tým hranice cintorína. Hraniciam cintorína sa v minulosti pripisovala väčšia vážnosť, pretože sa chápali ako magický ochranný element. Na prelome 17. a 18. storočia pôsobil v obci ako farár a spisovateľ Jozef Ignác Bajza, autor prvého slovenského románu.

Strom č. 6 – Brest horský (Ulmus glabra), obec Bešeňová (okr. Ružomberok), vek: 234 rokov, obvod: 502 cm, výška: 24 m

Chránený strom s názvom „Brest pri kaštieli Mitošiny“ rastie v areáli vzácneho kaštieľa zaradeného do zoznamu historických pamiatok. Kaštieľ, ktorý patrí po stáročia slávnej šľachtickej rodine Bešeňovcov, je najsevernejšie postaveným objektom v štýle talianskej renesancie. Napriek ohrozeniu brestov na našom území je tento stále v dobrom zdravotnom stave.

Strom č. 7 – Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), obec Smižany (okr. Spišská Nová Ves), vek: 200 rokov, obvod: 260 cm, výška: 17 m

Pagaštan konský, ktorý sa nachádza v areáli miestneho kaštieľa, bol vysadený v čase, keď budovu, ktorá pôvodne slúžila ako solný sklad, prevzal a rozšíril Anton Vincent Csáky. Kaštieľ sa zachoval dodnes a je zapísaný v zozname pamiatkového fondu. Pagaštan dotvára jedinečný pohľad na tento objekt v každom ročnom období.

Strom č. 8 – Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), obec Malatiná (okr. Dolný Kubín), vek: 363 rokov, obvod: 380 cm, výška: 20 m

Lipa sa nachádza na mieste, kde bol v roku 1652 postavený pôvodný drevený kostol. Tento je už dávno minulosťou, ale strom s 5 kmeňmi rastúcimi ako jeden celok, pretrváva naďalej. Strom je dominantou cintorína a symbolicky sprevádza mŕtvych na ceste z pozemského sveta.

Strom č. 9 – Brest hrabolistý (Ulmus minor), mesto Snina (okr. Snina), vek: 200 rokov, obvod: 396 cm, výška: 30 m

Na Slovensku sú iba 3 stromy tohto druhu vyhlásené ako chránené. Tento strom patrí k pôvodným drevinám historického anglického parku pri kaštieli starého šľachtického rodu Drugethovcov. Počas svojej existencie areál parku slúžil na rekreáciu detí, ako sídlo poľnohospodárskej školy, športový areál a dnes v ňom sídli nemocnica.

Strom č. 10 – Platan západný (Platanus occidentalis), mesto Stupava (okr. Malacky), vek: 250 rokov, obvod: 600 cm, výška: 35 m

Park pri kaštieli v Stupave prešiel mnohými premenami súvisiacimi s historickým vývojom. Na mieste pôvodného vodného hradu dal gróf Mikuláš Pálfy vybudovať renesančný kaštieľ. K najvzácnejším a vzrastom najpozoruhodnejším drevinám v parku patrí platan rastúci na brehu jazera, v ktorom sa zrkadlí jeho obraz spoločne s obrazom kaštieľa.

Strom č. 11 – Dub letný (Quercus robur), obec Tomášikovo (okr. Galanta), vek: 252 rokov, obvod: 700 cm, výška: 25 m

Tento prekrásny majestátny dub je najstarším stromom obce aj širokého okolia. Podľa tradície spomínanej starými kronikami ho vlastnoručne zasadila panovníčka Mária Terézia pri slávnostnom založení prvého uhorského sirotinca pre šľachtické deti v kaštieli rodiny Eszterházyovcov. Svojím bútľavým kmeňom a majestátnou korunou je skutočne unikátny a nezameniteľne dotvára vzhľad okolitej krajiny.

Strom č. 12 – Hruška ružová (Pyrus communis), obec Bošáca (okr. Nové Mesto nad Váhom), vek: 200 rokov, obvod: 231 cm, výška: 14 m

Ružová hruška (Ružovka) je typickou miestnou starou odrodou, ktorá rastie len v tomto regióne, jej výskyt nebol inde zistený. Jedinec je solitérny strom s krásnym habitusom a zasadili ho pravdepodobne prví osadníci. Strom je svedkom osudov mnohých generácií, ich ťažkej práce a osamelého kopaničiarskeho života. Ovocinárske produkty – pálenka a sušené ovocie sa z Bošáce vyvážali na pltiach a neskôr železnicou aj do Viedne a Budapešti.

Kontakty: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica,

Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.