Do práce na bicykli chce jazdiť vyše 30 samospráv


Mestá a obce na Slovensku majú ešte dva týždne na to, aby sa prihlásili do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli. Od jej spustenia sa ich zaregistrovalo už 33 a každý deň pribúdajú ďalšie. Samosprávy svojou účasťou podporia rozvoj cyklodopravy a svojim obyvateľom ponúknu atraktívnu súťaž, kde nie je hlavným cieľom zvíťaziť, ale urobiť niečo pre svoje zdravie a mesto. Súťaž je súčasťou projektu Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorý získal podporu z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Cieľom projektu Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách je podporiť rozvoj nemotorovej dopravy, ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako príspevok ku zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy.

V porovnaní s prvým ročníkom dôjde k výraznej zmene v evidencii jázd účastníkov a tímov. Kým pred rokom si tieto informácie zhromažďovali lokálni koordinátori, tentokrát bude celá súťaž zastrešená stránkou dopracenabicykli.eu, kde sa budú môcť registrovať tímy z celého Slovenska a svoje údaje zadávať online.„Presun evidencie súťaže na vlastnú webovú stránku je obrovským krokom vpred. Nielenže uľahčí prácu pri registrácii a evidencii najazdených kilometrov, ale súťažiaci si budú môcť porovnávať svoje výsledky s inými tímami v meste alebo v rámci Slovenska. Uvidia tiež, koľko CO2 svojimi cestami do práce a z práce ušetrili v porovnaní s cestou autom,“ uviedla jedna z organizátorov súťaže Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.

Pred rokom sa do súťaže zapojilo takmer 500 tímov z 30 miest a viac ako 1500 ľudí, ktorí za mesiac najazdili takmer 200-tisíc kilometrov. Vďaka nim v minulom roku klesol obsah CO2 v ovzduší slovenských miest o 49-tisíc kilogramov.

Organizátori zároveň vyzývajú ľudí a organizácie, aby aj oni upozornili a žiadali predstaviteľov svojho mesta, že majú záujem sa zapojiť, prípadne aby samospráve navrhli spoluprácu pri koordinácii súťaže. Zamestnanecké tímy sa totiž môžu registrovať len v prípade, ak bude zaregistrovaná aj samospráva, v ktorej zamestnávateľ pôsobí. „Je dôležité, aby potencionálni súťažiaci z miest, ktoré ešte zaregistrované nie sú, kontaktovali vedenie svojich samospráv a požiadali ich o prihlásenie samosprávy na stránke dopracenabicykli.eu. Registrácia miest a obcí prebieha do 16. apríla 2015, preto netreba váhať a kontaktovať vedenie svojho mesta čo najskôr,“ upozorňuje záujemcov o súťaž Andrea Štulajterová.

Samotná súťaž bude prebiehať od 1. do 31. mája 2015.

Zoznam doteraz registrovaných miest: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Dolný Kubín, Galanta, Hriňová, Košice, Krupina, Levice, Lučenec, Martin, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Piešťany, Poprad, Prešov, Púchov, Rajecké Teplice, Revúca, Senec, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svit, Šamorín, Štúrovo, Tornaľa, Trenčín, Vysoké Tatry, Zvolen, Žilina.

Viac informácií o projekte: Andrea Štulajterová, 0904 101 822, ocibb@ocibb.sk, www.ocibb.sk.


Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, 0908 565 464, scepkova@ekopolis.sk, www.old.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.