Dobrovoľníci obnovujú Zbojnícky chodník na Poľane


Mesto Hriňová získalo finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. V turisticky atraktívnej oblasti CHKO Poľana dobrovoľníci zrevitalizujú starú pastiersku kolibu a opravia kamenné studničky.

Koncom apríla 2015 zorganizovali dobrovoľníci jednu z prvých brigád. V dňoch od 23.4. do 25.4. 2015 uskutočnili spolu s miestnymi i zahraničnými dobrovoľníkmi (Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, USA) práce pri obnove koliby na turistickú útulňu. Spoločne vyčistili interiér, vytvorili priestor na sedenie pred kolibou, obnovili starú studňu a vysadili ovocné dreviny.

Hlavným zámerom projektu „Zbojníckym chodníkom“ je revitalizácia starej pastierskej koliby – vrátane pokrytia strechy tradičným dreveným šindľom – v blízkosti turistickej trasy, oprava kamenných studničiek a priľahlého okolia v turisticky atraktívnej oblasti CHKO Poľana – miestna časť Javorinka. V interiéri koliby budú umiestnené informácie o prírode, miestnej pastierskej kultúre a podpolianskych zbojníkoch. Jednou z aktivít projektu je aj vyčistenie okolitých studničiek na Javorinke, ktorých historický pôvod siaha do čias valaského osídlenia priestoru Poľany.

V minulosti bol tento priestor využívaný domácimi gazdami ako pastva pre ovce a dobytok. Vzniklo tu niekoľko drevených salašov, z ktorých sa zachovalo 7 objektov – zväčša zrubových kolíb, ale aj raritnejšie koliby z kameňa.  Na svoj pôvodný účel sa však nevyužívajú už niekoľko desiatok rokov a z toho vyplýva aj ich súčasný havarijný stav. Salaše sú pritom dosiaľ neoceneným aspektom pastierskej ľudovej kultúry. Niektoré z nich sa úzko spájajú s domácim folklórom. Boli domovom známych podpolianskych zbojníkov, o ktorých vzniklo množstvo zaujímavých príbehov a piesní.

„Príkladom je zbojník Kotol, ktorý je známy v celom Podpoľaní a širokom okolí. Aj kvôli tomu nesie projekt názov „Zbojníckym chodníkom“. Navyše okolitá krajina je súčasťou chránenej krajinnej oblasti a chráneného vtáčieho územia. Je krajinársky hodnotným územím a miestom, ktoré ponúka výhľad na krajinné scenérie, ktoré sú typické len pre hriňovské lazy,“ uvádza Michal Machava z Mestského úradu Hriňová.

Aktivitami na projekte chcú organizátori docieliť uchovanie dôležitého prvku ľudovej architektúry v podobe tradičnej pastierskej koliby pre účely turistov, správcov CHKO Poľana, študentov a žiakov, členov OZ Pronatur, Klubu slovenských turistov Hriňová a iných záujmových združení a skupín. „Koliba bude pútavým oddychovým objektom, príležitostná nenáročná nocľaháreň a zároveň príklad nového funkčného využitia nepovšimnutých a chátrajúcich pastierskych kolíb,“ dopĺňa Michal Machava z Mestského úradu Hriňová.

Viac informácií o projekte: Michal Machava, 0918 361 099, projekty@hrinova.sk


Viac informácii o grantovom programe Zelené oázy:

V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 19 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 184 projektov v celkovej sume takmer 455 tisíc eur. Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.skwww.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,hronec@ekopolis.sk, 048 / 470 1095, 0911 452 457.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.