Dobrý sused podporil v roku 2022 trinásť komunitných projektov


Na nápady dobrovoľníkov prerozdelil sumu 30 tisíc eur

Každý dobrý nápad ako zlepšiť verejný priestor, zorganizovať športové či kultúrne podujatie, vytvoriť bezpečné prostredie pre detské hry potrebuje okrem pracovitých rúk aj financie. Grantový program Dobrý sused podporil tento rok 13 zaujímavých projektov a aktívnym komunitám rozdelil spolu 30 tisíc eur.

Postupne ožívajú tri školské projekty, zamerané na úpravu vonkajších priestorov na vzdelávanie alebo voľný čas detí. V parku Ostredky v Ružinove sa vďaka grantu od Dobrého suseda podarilo vylepšiť obľúbené detské dopravné ihrisko. Podporu získali aj športovci. Grant z Dobrého suseda dostal organizátor jubilejného 10. ročníka Vrakunského behu a financie šli aj veslárom zo Zlatých pieskov, či Hokejbalovému klubu z Podunajských Biskupíc na zlepšenie podmienok pre tréningy detí. V obci Rovinka grant umožní miestnym v spolupráci s hasičmi vysadiť zelený pás popri domoch. Dobrý sused tiež podporil občianske združenie Odyseus, ktoré  pracuje s komunitou drogovo závislých a ľudí v sexbiznise. Túto komunitu združenie zapojilo do renovácie a upratania denného centra v Pentagone. Príjemnejšie prostredie podporí motiváciu klientov centra k pozitívnej zmene.

Tento rok získali financie na realizáciu aj projekt prvej verejnej komunitnej záhrady v Podunajských Biskupiciach a chránená dielňa Top-Art. S podporou Dobrého suseda Top-Art zorganizuje v Ružinove druhý ročník tvorivých dielní pre hendikepované deti, spojený s osvetou o ich živote.

Grantový program Dobrý sused štvrtý rok podporuje komunitné aktivity vychádzajúce od ľudí žijúcich v bezprostrednej blízkosti rafinérie Slovnaft v troch mestských častiach Bratislavy a obci Rovinka. „Od roku 2019 získalo grant už 45 dobrých nápadov na živé, zdravé a fungujúce mestské prostredie. Ľudia, ktorí tu žijú, poznajú lokálne nedostatky verejných priestorov a vedia nájsť vhodné riešenia. Dobrý sused víta tieto aktivity a má pre nich nielen pochopenie, ale aj finančnú podporu na kvalitnú realizáciu,“ hovorí programová manažérka Dobrého suseda, Ľubica Štúberová.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s nadáciou Ekopolis.

Kontakt:

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na tomto odkaze alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.