V Košiciach sa bude diskutovať na tému Voda a sídla


21.novembra 2016 sa uskutoční v Košiciach seminár, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis v rámci súťaže PRE VODU. Seminár je otvorený nielen pre záujemcov súťaže PRE VODU, ale aj pre odbornú verejnosť, zamestnancov verejnej správy, akademickú sféru, aktívnych občanov a členov mimovládnych organizácií.

Na seminári vystúpi Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis a predstaví súťaž PRE VODU a jej výsledky z prvého ročníka 2015/2016. Ján Plesník sa bude vo svojej prednáške venovať inovatívnym opatreniam na adaptáciu na zmeny klímy, konkrétne na riešenia parkovísk a spevnených povrchov. Účastníci seminára sa dozvedia aj inšpirácie pre efektívne opatrenia nakladania s vodou. Ďalšou témou budú protipovodňové opatrenia v krajine na dolnom toku Gemerského Turca. Milan Hronec predstaví návrh opatrení na zadržanie vody v krajine a zníženie rizika povodní v 5 obciach okresu Revúca. „Návrh rátal s prevedením vody cez zastavané oblasti pomocou zväčšených medzihrádzových priestorov, s realizáciou zasakávacích pásov, výstavbou poldrov, rybníkov a aj s menšími opatreniami tak, aby sa zlepšilo hospodárenie s vodou v území a zároveň, aby opatrenia mohli robiť aj miestni ľudia, osobitne dlhodobo nezamestnaní,“ uvádza Milan Hronec z Nadácie Ekopolis. Návrh robili odborníci v spolupráci s miestnymi samosprávami a úradmi v roku 2011. Nadácia Ekopolis celý projekt koordinovala, financie boli cez Úrad splnomocnenca pre rómske komunity.

Cieľom semináru je informovať a inšpirovať študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých tých, ktorí na akejkoľvek úrovni rozhodujú o využití krajiny, vode a sídlach, aby plánovali a realizovali opatrenia na efektívne hospodárenie s vodou. Seminár je bezplatný a uskutoční sa v HalmiCaffe od 15. do 18. hodiny.

Viac informácií:

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, paulikova@ekopolis.sk, 0949 266 151.

Informácie o ďalších seminároch a akciách v rámci súťaže nájdete na http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu-2017/Workshopy.aspx

—————-

Cieľom súťaže PRE VODU je nájsť zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou. Tieto riešenia by mali mať potenciál zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby hospodárenia s vodou.

Súťaž je určená mladým ľuďom alebo tímom s max. 6 členmi, vek súťažiacich musí byť najviac 30 rokov. Súťažné návrhy na riešenie vlastného projektu alebo jednej zo 7 modelových situácií zverejnených na webe súťaže je nutné doručiť do 31. 1. 2017. Hlavnou cenou je odmena 1100 €, ďalšie dva tímy získajú 550 € a 200 €. Súťaž PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé už druhý rok.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.