V Martine sa uskutočnil 8. ročník národnej konferencie Cyklistická doprava 2016


Nadácia Ekopolis, OZ Mulica Žilina a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica zorganizovali v dňoch 11. a 12. októbra 2016 konferenciu Cyklistická doprava 2016 v Martine. 8. ročník národnej konferencie bol venovaný témam ako Cyklistická doprava, cykloturistika a udržateľná mobilita.

Konferencie, nad ktorej záštitu prevzali ministrer dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, minister životného prostredia SR László Sólymos a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, sa zúčastnilo 74 ľudí. Medzi účastníkmi boli zástupcovia ministerstva, samospráv, neziskového i firemného sektora.

Počas prvého dňa konferencie, 11. októbra 2016, vystúpil zástupca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja (RO pre IROP), ako aj zástupcovia samosprávnych krajov, ktoré majú už v oblasti cyklorozvoja úspešne rozbehnuté aktivity. Oceňujem požiadavku podpredsedu ZMOS Štefana Bieľaka, aby samosprávy a neziskové organizácie, rozvíjajúce cyklistickú dopravu a cykloturistiku, začali intenzívne spolupracovať so ZMOS na presadzovaní financovania cyklistickej infraštruktúry zo štátneho rozpočtu. Vytvára to nádejný základ pre naozaj účinné rokovania s vládou o podpore bicyklovania,” uvádza Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Marián Gogola z občianskeho združenia Mulica dopĺňa, že „účastníci najmä z miest boli sklamaní z prístupu samotného riešenia cyklodopravy zo strany štátu a poukazovali hlavne na nekoordinovanosť jednotlivých inšitúcií. Ďalej účastníci uviedli, že Slovensko ako turistická značka pre cyklistov nemá žiadnu podporu a propagáciu. Na základe toho sme sa rozhodli zaslať priamo pánovi ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vyhlásenie účastníkov konferencie, ktorej hlavným posolstvom je upriamenie pozornosti k riešeniu stagnujúceho rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku.

Na konferencii odzneli príklady dobrej praxe z realizovaných projektov na Slovensku. „Pozitívne hodnotím projekty systémov zdieľania bicyklov v Bratislave, Kežmarku a Prievidzi a projekty, ktoré pomáhajú šíriť bicyklovanie ako dopravný prostriedok v meste (napr. Do obchodu na bicykli). “Zdieľané bicykle“ a nízkonákladový systém, na akom fungujú, sú predpokladom preto, aby sa takáto služba mohla v krátkej dobe rozšíriť aj do ďalších miest na Slovensku. Tento system zdieľaných bicyklov môžu pomôcť odľahčiť dopravu v centrách miest,” dopĺňa účastníčka konferencie.

V podvečerných hodinách sa uskutočnila slávnostná večera spojená s vyhlásením výsledkov kampane Európskeho týždňa mobility 2016 na Slovensku, ktorej národným koordinátorom je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia. Počas slávnosti organizátori odovzdali aj ceny víťazom Národnej súťaže ETM 2016. Samosprávy získali ocenenie v štyroch kategóriách: Aktívna samospráva (Trnava), Efektívne trvalé opatrenie (Prievidza), Originálna aktivita (Lučenec), Originálna tematická fotografia/poster (Banská Bystrica).

Druhý deň konferencie, 12. október bol venovaný prezentáciám zahraničných odborníkov. Lars Christensen z Nórska porozprával o zimnom arktickom bicyklovaní a Tamás Mátrai o tom, ako integrovať cyklodopravu do mestského systému.

“Jednoznačným prínosom konferencie bola možnosť zdielať skúsenosti z oblasti cyklorozvoja s ľuďmi, ktorí sa tejto problematike na Slovensku venujú. Myslím, že cieľ konferencie, ktorým je inšpirovať, vzdelávať všetky organizácie, samosprávy a jednotlivcov, ktorí sa chcú dozvedieť nové infomácie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky a vytvoriť priestor na výmenu skúsenosti v oblasti plánovania udržateľnej mobility, sa nám podarilo naplniť,“ uzatvára Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.

Partnermi konferencie boli Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, mesto Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Cyklodoprava, sčítače Eco-counter a EEA grants.

 

Prezentácie z konferencie budú zverejnené na www.cyklodoprava.skwww.ekopolis.sk.

Fotogaléria (Autorky fotografií: Zora Pauliniová a Eva Ščepková)

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.