Martinská cyklistická výzva ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


Podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky je predmetom výzvy, ktorú ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zaslali účastníci národnej konferencie Cyklistická doprava 2016.

Nadácia Ekopolis, OZ Mulica Žilina a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica zorganizovali v dňoch 11. a 12. októbra 2016 konferenciu Cyklistická doprava 2016 v Martine. 8. ročník národnej konferencie bol venovaný témam ako Cyklistická doprava, cykloturistika a udržateľná mobilita. Konferencie, nad ktorej záštitu prevzali ministrer dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, minister životného prostredia SR László Sólymos a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar, sa zúčastnili zástupcovia samospráv, neziskového i firemného sektora.

Na konferencii odznelo v priebehu dvoch dní veľa prezentácií o bicyklovaní ako spôsobe dopravy a cestovného ruchu v mestách a regiónoch Slovenska. Väčšina z nich skonštatovala, že rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku stagnuje. „Napriek tomu, že Vláda SR schválila v máji 2013  Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a následne v januári 2014 Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, tak doteraz nezaznamenávame pri rozvoji cyklistickej dopravy na Slovensku žiadny významný posun v tejto oblasti,“ zhodli sa účastníci konferencie Cyklistická doprava.

Účastníci konferencie sa preto rozhodli žiadať ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o riešenie stagnujúceho rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Viac informácií:

Ing. Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, medved@ekopolis.sk, 0903 521 614.

doc. Ing. Marián Gogola PhD., riaditeľ občianskeho združenia Mulica, marian.gogola@fpedas.uniza.sk, 0949 205 604.

Príloha: Martinská cyklistická výzva ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.