Nadácia Ekopolis sa zapojila do kampane VYBER SI


Kampaň VYBER SI, ktorú v tomto roku rozbehla Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, poukazuje na skutočnosť, že každý má právo výberu. Výberu, či bude triediť a minimalizovať odpad, šetriť prírodné zdroje, správať sa férovo alebo napríklad uprednostiť MHD, bicykel alebo vlastné nohy pred autom. Do kampane sme sa zapojili aj my. A to preto, že témy kampane sú nám blízke a ako organizácia aj ako ľudia ktorí v nej pracujeme sa snažíme správať zodpovedne voči životnému prostrediu a otvorene voči rôznorodosti ľudí a kultúr v našej krajine. Okrem iného sme jedným z iniciátorov a dlhoročným podporovateľom súťaže Do práce na bicykli. Súťaž je jednou z viacerých aktivít, ktorými sa usilujeme o rozvoj nemotorovej dopravy. Z ďalších aktivít sú to napríklad podpora lokálnych cykloiniciatív, certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti!, prevádzka e-trojkoliek Triximobil, projekty na trase EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, rozvoj know-how v oblasti plánov mobility, distribúcia automatických sčítačov cyklistov a chodcov. V súčasnosti pripravujeme aj kampaň Na Bicykle, ktorá posilní vnímanie bicyklovania ako životného štýlu a podporí rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

Viac o kampani VYBER SI nájdete na www.mamnavyber.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.