Nordic walking nás spája


Dobrovoľníci z občianskeho združenia Budúcnosť je zdravý život uskutočnili v Lučenci aktivity, ktoré podporili rozvoj nordic walkingu. Tento projekt bol podporený z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý vďaka spolupráci Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko prebieha na Slovensku už piaty rok.

V posledných rokoch sa popularite teší na prvý pohľad nenáročné chodenie s paličkami, nordic walking. Ľudia sa mu venujú v horách, ale aj v meste. Severská chôdza je šport stvorený na leto, ale dá sa vychutnávať celý rok. Prišiel k nám zo škandinávskych krajín, kde si ho bežkári vybrali ako ideálnu aktivitu počas letnej prípravy. Vo Fínsku ho v roku 1997 prvýkrát uviedli ako oficiálny tréningový program zameraný na celé telo a postupne sa stal populárnym na celom svete.

Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život sa od roku 2002 venuje propagácii zdravého  životného  štýlu a prevencii rizikových faktorov v zdravotnej i sociálnej rovine. Rozhodli sa venovať aj rozvoju nordic walkingu v Lučenci, v meste v ktorom pôsobia. Na tento projekt získali podporu vo výške 3 140 eur z grantového programu Pohoda za mestom.

„Aktivity smerujú k rozvoju nordic walking v meste Lučenec, kde v mestskom lesoparku už v minulosti vznikli dve trasy pre nordic walking. Cieľom tohto projektu bolo zapojiť do tvorby a ochrany životného prostredia  viac občanov a súčasne im ponúknuť zdravú, finančne nenáročnú formu trávenia voľného času,“ uvádzajú realizátori projektu.

Dobrovoľníci odpracovali množstvo brigádnických hodín pri čistení okolia trate a drobných úpravách.  V rámci projektu skrášlili okolie altánku úpravou sedenia pri ohnisku a odpočívadla na trase, ktoré už slúžia verejnosti.

19. septembra 2015 sa uskutoční súťaž v nordic walkingu v športovo-rekreačnej zóne na priehrade Ľadovo v Lučenci. Keďže ide o amatérsku súťaž, realizátori zvolili trasu 3 kilometre. Súťaží sa v 6 kategóriách, od detí vo veku 6 rokov až po dospelých vo veku 56 rokov. Pre každého účastníka sú pripravené upomienkové predmety a občerstvenie. Prvé tri miesta v každej kategórii budú odmenené vvecnými cenami. Záujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese info@nordic-walking-sport.sk. V prihláške uveďte meno, vek a požiadavku na zapožičanie nordic walking palíc.

Viac informácií o projekte: http://future4y.webnode.sk, oz.buducnost@gmail.com.


 

O programe Pohoda za mestom:

Program Pohoda za mestom poskytol už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Päť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 16 000 eur.

Viac informácií o programe Pohoda za mestom: Nadácia Ekopolis, Martina B. Paulíková, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk, www.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.