Do súťaže PRE VODU ponúklo nápady na efektívnejšie hospodárenie s vodou dvanásť tímov


Celkovo dvanásť nápadov sa uchádza o víťazstvo v súťaži mladých ľudí PRE VODU. Jej cieľom je prepojiť nadaných študentov a absolventov do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. V súťaži, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé, teraz porota vyberie šesť finalistov. Najlepšieho z nich spoznáme v apríli, ako ocenenie získa finančnú odmenu 1100 eur.

Súťažné návrhy mohli byť zamerané na riešenie niektorého zo štyroch modelových problémov zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií. Modelové situácie sa týkali obnovy systému na zber dažďovej vody v Leviciach – Horši, využitia vody z artézskych studní v Šali, obnovy studničky na Dejči v Novom Salaši a zásobovania Lietavského hradu úžitkovou vodou.

Celkovo bolo do Nadácie Ekopolis doručených 12 súťažných návrhov. „Najviac návrhov sa týka lokality Horša pri Leviciach, kde súťažiaci navrhovali riešenie nakladania s dažďovou vodou. Rovnaký počet súťažných príspevkov sa týkal aj riešenia nedostatku vody na hrade Lietava. Vlastné súťažné návrhy sa vzťahujú na lokality vo Zvolenskej Slatine, Prešove, Arnutovciach a v Malých Karpatoch,“ uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis. Súťažné návrhy obsahujú okrem popisu riešenia aj rámcový odhad financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Odborná komisia vyberie v druhej polovici marca 6 súťažných návrhov, ktoré postúpia do finále a budú dopracované za pomoci odborníkov – mentorov. Samotné finále sa uskutoční 22. apríla 2016 v Bratislave. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí, ktoré vyberie odborná porota, získajú odmenu 1100 eur, 500 eur a 200 eur. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži „Pre vodu 2016“ získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.skprevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.