Který z evropských stromů ohromí svým příběhem a získá titul?


Brno (31. ledna 2012) – Zajímavé, a někdy až dojemné, příběhy finalistů v mezinárodní anketě Evropský strom roku 2012 opět ukazují sílu spojení lidí a stromů. Od 1. února se o tom může přesvědčit veřejnost z celého světa, která se zapojí do internetového hlasování. Podpořit jednoho ze „stromových sympaťáků“ z Bulharska, České republiky, Francie, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska bude možné až do 29. února na webových stránkách www.treeoftheyear.org. Pořadatel ankety – Nadace Partnerství – pak vítězný strom slavnostně ocení v Bruselu.

Školní učebnou, cenným pokladem, čestným obyvatelem a symbolem města, němým svědkem historických událostí, členem rodiny i kouzelníkem, co plní přání – tím vším mohou být pro lidi stromy. Vyprávění vztahující se k finalistům druhého ročníku Evropského stromu roku vyjadřují pouto mezi stromem a konkrétním člověkem, rodinou, školou i celou obcí. Tisíciletou pistácii z Korsiky rostoucí vedle svého domu zachránila pastýřka Élise před shořením, když přemlouvala hasiče, aby před požárem nejprve zabezpečili vzácný strom a pak až její dům. Maďarská lípa zase ochraňuje celý les i rodinu Bánóvých, ve které je dodnes tradici představovat lípě své malé členy.

„Prostřednictvím příběhů stromů a jejich historie spjaté s určitým místem se snažíme Evropany přimět, aby se zajímali a všímali si stromů ve svém okolí. Zároveň chceme upozornit na důležitost zachování starých stromů a tím i rozmanitosti přírody,“ vysvětluje koordinátorka ankety Hana Rambousková z Nadace Partnerství. A tak se díky anketě budou moci seznámit také s polským Dubem Grotem, který prý dokáže splnit tajné sny, pokud přiložíte levou ruku na kmen a vyslovíte je. Stromem splněných přání je i sedm set let starý bulharský jilm, který podle pověsti dokázal uzdravit slepou dceru mlynáře Dobrila. Příběh aleje z České republiky zase ukáže, že stromy mohou být skvělou pomůckou při výuce dětí. O tom, jak pevně může být život obce svázán se stromem, hovoří historie slovenské lípy, pod níž se uzavíraly důležité dohody, nebo vyprávění rumunského jilmu, který je posledním pamětníkem po vesnici vypálené během revoluce v 19. století.

Konkurence v celoevropské anketě bude opravdu silná, všechny zapojené stromy zvítězily v národních kolech jednotlivých států. „Internetové hlasování začne 1. února a potrvá po celý měsíc únor. V posledním týdnu bude hlasování tajné, abychom ještě zvýšili napjaté očekávání mezi evropskými finalisty,“ upřesňuje Hana Rambousková. Výsledky hlasování nadace zveřejní 1. března. Slavnostní ocenění proběhne v Bruselu a vítěz získá putovní trofej od známého českého výtvarníka Martina Patřičného.

Anketu Evropský strom roku spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí.

 

Informace o anketě Evropský strom roku: www.treeoftheyear.org

Kontakt: Hana Rambousková, koordinátorka Evropského strom roku, hana.rambouskova@nap.cz, 515 903 131, 775 856 359,

profesní odbornost: stromy, ochrana přírody, interpretace místního dědictví

Slovensko: Milan Hronec, Nadácia Ekopolis, hronec@ekopois.sk, tel. 0911 452 457, 00421 48 41 45 478

Fotografie evropských finalistů ke stažení:

Alej ve Skaličce (Česká republika):

Strom přání (Bulharsko):

Pistácie v Ghisonacii na Korsice (Francie):

Lípa ve Felsőmocsoládu (Maďarsko):

Dub Grot v Deblině (Polsko):

Jilm v Căpeni (Rumunsko):

Lipa v Lipanech (Slovensko): 

Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu finanční prostředky (granty), odborné znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 21 let své existence podpořila prostřednictvím nadačních příspěvků ve výši přes 280 miliónů korun 3 000 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.

www.nadacepartnerstvi.cz

 Druhý ročník mezinárodní ankety Evropský strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Anketa o nejsympatičtější strom Evropy navazuje na národní kola hlasování, která s pomocí nadace uspořádaly jednotlivé státy. Cílem projektu je přiblížit téma stromů evropské veřejnosti a zároveň upozornit na ubývání biodiverzity. Anketa Evropský strom roku dokazuje, že téma stromů nevymezují hranice států. Stromy se díky tomuto projektu mohou stát předmětem širší celoevropské debaty. www.treeoftheyear.org

Ubývání biodiverzity neboli rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Největší negativní změny jsou pozorovány v některých rozvojových zemích, zejména v oblasti tropického pásma. Snižování biodiverzity se však nevyhýbá ani Evropě. Nadace Partnerství se snaží svými aktivitami na tento negativní trend upozornit.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.