Na bratislavskom hradnom kopci oživia dobrovoľníci staré historické schody


Vďaka grantovému programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, budú v historickej časti Bratislavy vytvorené bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. 14. mája 2016 od 9. hodiny sa uskutoční brigáda na Žižkovej ulici v Bratislave.

Projekt Revitalizácia schodov Strmá cesta je súčasťou iniciatívy Po schodoch do Bratislavy, ktorá má za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. V rámci projektu, ktorý získal podporu z grantového programu Zelené oázy, budú upravené schody Strmá cesta a zmapované schody, skratky a cestičky na bratislavskom hradnom kopci.

„Schody sa nachádzajú neďaleko skalnatého hradného brala a predstavujú ojedinelý, prirodzene zelený, verejný priestor, nachádzajúci sa v blízkosti Starého mesta Bratislavy. Strmú cestu tvorí 338 schodov obkolesených divou, lokálnou zeleňou. Je to zároveň posledná a jediná cesta, ktorá priamo spája nábrežie Dunaja s vrcholom Bratislavského hradného kopca. Strmá cesta ponúka jedinečné výhľady na Dunaj, na susedné Rakúsko, ako i na centrum Bratislavy,“ uvádza organizátorka projektu Marcela Ráczová. 14. mája 2016 sa uskutoční brigáda, ktorej súčasťou bude aj vyčistenie priestoru od smetí a buriny. Dobrovoľníci zrenovujú zábradlie a osadia nové lavičky.

Výsledkom projektu bude aj zmapovanie schodov, skratiek a cestičiek na bratislavskom hradnom kopci. Prehľadná mapa, ktorá bude dostupná na internete a v tlačenej verzii, poskytne kompletný zoznam schodov a skratiek v oblasti ohraničenej ulicami Staromestská, Štefániková, Pražská, Brnianska, Mlynská dolina, Žižkova a Dvořákovo nábrežie. Mapa bude slúžiť ako prostriedok inšpirácie ľudí k novým, objavným prechádzkam po Bratislave.

Viac informácií o projekte: CEEV Živica, Marcela Ráczová, macka.raczova@gmail.com, 0902 292 615.


Viac informácii o grantovom programe Zelené oázy:

V 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 21 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celková podpora alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 224 projektov v celkovej sume viac ako 566 tisíc eur. Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 048 / 470 1095, 0911 452 457.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.