Na konferencii UPre v Košiciach odzneli inšpiratívne rómske odpovede ale aj jasné odkazy kompetentným


Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis zorganizovala 2. júna 2016 v košickom štúdiu Woont konferenciu s názvom UPre: skutočne rómske odpovede. Slovo upre má v rómskom jazyku význam: hore, nahor a je aj leitmotívom podujatia, ktorého cieľom bolo prezentovať širšej verejnosti výsledky aktivít a snáh organizácií, ktoré ich posunuli smerom vpred či nahor.

130 účastníkov a desiatky on-line divákov si vypočuli živé a autentické prezentácie lídrov organizácií z košického, prešovského a banskobystrického kraja o tom, ako v jednotlivých komunitách hľadali a nachádzali odpovede, ktoré môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Sú to odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov. „Spišské Podhradie, Varhaňovce, Šimonovce, Svatobor, Rankovce, Turňa nad Bodvou, Dobšiná, Valaská – tu všade sa to preukazateľne dá, tak prečo to neskúsime aj inde? Ide len o priaznivé nastavenie legislatívnej a cielené nasmerovanie finančnej podpory.” Tak znie odkaz aktívnych miestnych organizácií kompetentným.

Sila je v miestnych riešeniach a aj z malých grantov sa dajú robiť veľké veci,“ poznamenal na úvod konferencie splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, ktorý prebral nad ňou záštitu. Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie dodala: „Organizácie, ktorých prácu sme v rámci Programu rómskych komunít podporovali v uplynulom roku sú pre nás partnermi v komunitách. Sme presvedčení, že len dlhodobá, decentralizovaná a systematická práca prináša výsledky“.

„Zástupcovia organizácii, ktorí vystúpili na konferencii, sú dobrým príkladom ako sa to dá, ich aktivity prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku. Rečníci vyzdvihli skutočnosť, že je dôležité, aby sa aktivity nerealizovali “pre nich”, ale “s nimi”, čiže spoločne s predstaviteľmi rómskej komunity naplánovať a realizovať aktivity, aby napĺňali ich skutočné potreby a súčasne prispeli k zlepšeniu danej situácie,” uzatvára Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Sprievodný program predstavil talentovaných hudobníkov zo združenia Róm Podskalky, výrobky rezbárov z čičavskej chránenej dielne RomaArt a ochutnávku výstavy Khatar san? Jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se dělo potom.

Organizátormi konferencie boli Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis, ktorí sú partnermi Programu rozvoja rómskych komunít podporeného anonymným darcom. Cieľovou skupinou tohto programu sú už fungujúce neziskové organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Súčasťou filozofie programu je ich úzka spolupráca s úradmi, vzdelávacími inštitúciami, potenciálnymi zamestnávateľmi, sociálnymi pracovníkmi a úradmi.

Videozáznam z konferencie je dostupný na www.youtube.com/KarpatskaNadacia a webovej stránke Nadácie Ekopolis www.ekopolis.sk.

Partnermi podujatia boli štúdio WOONT a sli.do. Mediálne konferenciu podporilo Rádio Regina, Korzár a SME.

Viac informácií Vám poskytne:

Mária Biľová, Karpatská nadácia, maria.biľova@karpatskanadacia.sk, 0907 027 833,

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.