Príbehy rómskych komunít na konferencii UPre v Košiciach


Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis otvorili 11. mája registráciu na konferenciu UPre: skutočne rómske odpovede. Predstavia sa na nej organizácie, ktoré aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na viaceré otázky života Rómov v majoritnej spoločnosti.

Na konferencii vystúpia zástupcovia 10-tich organizácii z východného a stredného Slovenska, ktorí sa s publikom podelia o svoje príbehy. Eva Farkašovská z košickej MVO PROXIMA* bude hovoriť o projekte Siedmy kľúč, v ktorom školili budúcich rómskych lídrov a aktivistov. Pod vedením Štefana Straku a združenia Svatobor obnovujú Rómovia spustnuté pozemky a učia sa potravinovej sebestačnosti. Eleonóra Liptáková zo združenia Detstvo deťom učí mladých rodičov z Dobšinej, ako efektívne viesť domácnosť, zabezpečiť základné potreby svojho dieťaťa  tak, aby bolo vo veku šiestich rokov pripravené nastúpiť do školy a prospievať. Ďalší rečníci budú zverejnený na Facebooku.

Sme veľmi hrdí na výsledky, ktoré jednotlivé organizácie dosiahli vďaka podpore z Programu rozvoja rómskych komunít spravovaného Karpatskou nadáciou. Pokladáme za dôležité, aby sa o nich dozvedela čo najširšia verejnosť a aby sme aj takýmto spôsobom šírili pozitívne správy o živote a snaženiach rómskych organizácií,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Cieľovou skupinou tohto programu sú už fungujúce neziskové organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Súčasťou filozofie programu je ich úzka spolupráca s miestnou samosprávou, úradmi, vzdelávacími inštitúciami, potenciálnymi zamestnávateľmi a sociálnymi pracovníkmi,” dodáva Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Vstup na konferenciu je voľný. Kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa registrovať vyplnením online dotazníka. Registrácia je záväzná.

UPre sa uskutoční 2. júna 2016, v čase od 9:00 – 13:00 v štúdiu WOONT v Košiciach. Organizátormi konferencie sú Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis, partneri Programu rozvoja rómskych komunít podporeného anonymným darcom. Podujatie podporujú štúdio WOONT a sli.do, mediálne Rádio Regina, Korzár a SME. Záštitu nad konferenciou prebral splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Viac informácií Vám poskytne:

Mária Biľová, Karpatská nadácia, maria.bilova@karpatskanadacia.sk, 0907 027 833,

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 5645 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.