Prvé projekty na úspory energie v školách a obciach


Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica podporila 10 projektov škôl a obcí, ktoré zefektívnia ich využívanie elektrickej a tepelnej energie. Donorom projektu je Západoslovenská energetika, s čím súvisí jeho regionálne zameranie.

Dôležitou súčasťou projektov bola príprava – školy aj obce projekty postavili na posúdení silných a slabých stránok škôl a vybraných budov vo verejnom vlastníctve. Najčastejšie sa rozhodli pre výmenu starého osvetlenia za efektívnejšie, inde za zamerajú na zefektívnenie vykurovania, alebo stavebné úpravy s cieľom zabrániť prílišným stratám tepla.

Ďalšou dôležitou súčasťou je vzdelávanie – projekty zároveň poslúžia žiakom na získavanie vedomostí a skúseností v cennom prepojení s praxou. Školy v spolupráci s mestami pritom využijú aj projekty, ktoré vo svojich budovách uskutočnia obce.

Podporu získalo 10 projektov škôl a obcí v celkovej sume 23 500 eur. „Až polovica projektov je zameraná na nahradenie staršieho osvetlenia úspornými LED svietidlami. Súvisí to aj vývojom tohto typu technológie a ponukou na trhu – dostupný je široký výber LED svetelných zdrojov za podstatne nižšie ceny, než napríklad pred 5 rokmi. Pomerne jednoducho tak môžeme dosiahnuť významné úspory energie spotrebovanej na osvetlenie,“ povedal Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Zoznam podporených projektov

Viac informácií: Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.