SLOVNAFT a Nadácia EKOPOLIS vyhlasujú 4. ročník programu Zelené oázy


Banská Bystrica (27. 10. 2009) – Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Žiadatelia môžu získať peniaze na realizáciu svojich nápadov, ktoré pomôžu životnému prostrediu v mestách a obciach Slovenska. Slovnaft podporí tento ročník programu celkovou sumou 62 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. novembra 2009.

Cieľom programu je podporiť vytváranie, obnovu a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia verejnosti a prispievajú k ochrane prírody a trvalej udržateľnosti.

V rámci programu Zelené Oázy môžu záujemcovia žiadať o finančnú podporu napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

Novinkou 4. ročníka je  možnosť žiadať o grant na sprístupnenie, obnovu či úpravu hodnotných a turisticky zaujímavých environmentálnych lokalít priamo v mestách a obciach alebo v ich okolí, medzi ktoré patria napríklad vyhliadkové miesta,“ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.  

„Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. pokračuje v úspešnej spolupráci s Nadáciou Ekopolis, v rámci ktorej partneri podporili počas ostatných troch ročníkov projektu Zelené oázy až 74 zelených projektov, ktorých výsledkom sú upravené parky, oddychové zóny, nové náučné chodníky, či obnovené unikátne prírodné územia, ktoré slúžia verejnosti. , “zosumarizoval prínos programu Anton Molnár, hovorca spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Jedným z dôležitých kritérií pre získanie grantu je zapojenie čo najväčšieho počtu miestnych obyvateľov do realizácie projektu, resp. spolupráca obecných a mestských úradov so školami, neziskovými organizáciami ako i obyvateľmi. O grant môžu požiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času, komunitné centrá a tiež mestá a obce a to v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.

V rámci 3 ročníka programu, v ktorom bolo podporených 24 zelených projektov, organizátori opäť udelili aj cenu za NAJ Zelenú oázu v roku 2009. Medzi najúspešnejšie projekty, spomedzi ktorých bol napokon vybratý  absolútny víťaz patrila aj obnova historického mestského parku v centre Komárna. Aktívni pracovníci mestského úradu vypracovali projekt rekonštrukcie parku a v spolupráci so základnými školami sa im ho úspešne podarilo zrealizovať. Žiaci každej zo škôl si v meste zobrali na starosť konkrétnu časť parku, kde zeleň vysadili, pričom o dreviny sa aj naďalej starajú. Vzhľad parku sa viditeľne zlepšil, čo oceňujú ľudia svojimi častými návštevami.

Ďalší úspešný projekt je z okolia Handlovej, kde Handlovský banícky spolok v spolupráci s mestským úradom vybudoval nový 10 km dlhý Banský náučný chodník. Návštevníci tu môžu nielen relaxovať priamo v prírode, ale zároveň sa aj zoznámiť a vidieť dôležité miesta z hľadiska tradície ťažby hnedého uhlia v tomto regióne ako sú staré štôlne, vetracie šachty, či  uhoľné sloje.

Titul Zelená oáza 2009, ktorý zaujal svojou originalitou a prínosom nakoniec po neľahkom rozhodovaní získal projekt z obce Bretka v rožňavskom okrese s názvom „Náučný chodník prielomom riečky Muráň a vyčistenie toku“. Výsledkom projektu je vybudovanie nového náučného chodníka, doplnenie informačných panelov a vyčistenie toku rieky a jej brehov od komunálneho odpadu. Projekt je výnimočný hneď z viacerých dôvodov. Ide totiž o jedinečnú kombináciu prírodného a kultúrneho dedičstva na malom území ktoré je pre miestnu komunitu dôvodom na hrdosť a zároveň je aj predmetom ich ochrany, na čom sa dokázali dohodnúť viaceré rôznorodé skupiny. Pod vedením aktívneho obecného úradu pomáhali pri realizácii miestni občania aj podnikatelia, skauti z Rimavskej Soboty ako aj občania družobnej maďarskej obce Arló. Po odbornej stránke projekt podporili jaskyniari a pracovníci štátnej ochrany prírody.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy vrátane kritérií a potrebných formulárov sa nachádzajú na www.slovnaft.sk  a na www.ekopolis.sk.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.