O titul Strom roka súťaží aj lipa zo Zlatých Moraviec, ktorá má 25 kmeňov


Banská Bystrica, 5. júl 2012.

Od dnes do 28. septembra 2012 môžu záujemcovia poslať hlas jednému z dvanástich stromov – finalistov ankety Strom roka  a podporiť tak jeho ošetrenie. Poslaním ankety, ktorej  desiaty ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis,  je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie.  Víťazný strom  bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka.

Hlavným partnerom ankety je Slovenská  sporiteľňa.   Anketu ďalej podporili International Visegrad Fund, Nadácia TV JOJ,  ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.  Tvárou ankety 10.ročníka ankety je spevák Peter Lipa.

Do májovej uzávierky prišlo do Nadácie Ekopolis  69  stromov z celého Slovenska.

„ Ľudia z celého Slovenska prihlásili 25 rôznych druhov drevín. Najväčšie zastúpenie medzi nimi mali už tradične lipy, v tomto roku ich bolo  17.  Najčastejšie zastúpené boli ďalej duby a platany, “ povedal  Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Z prihlásených stromov vybrala porota začiatkom júna 12  stromov. Najmladším spomedzi 12 finalistov je 50-ročný hrab obyčajný z Martina, ktorý rastie v areáli Základnej a materskej školy.  Vekový rekord pravdepodobne patrí 400-ročnej lipe malolistej z obce Vavrečka a jarabine oskorušovej  z Modry, ktorej vek odhadli od 300 do 500 rokov a  je údajne najhrubšou oskorušou v Strednej Európe, s obvodom kmeňa takmer 500 cm.  Vo finále je aj najväčší na Slovensku rastúci orech čierny zo Serede, s obvodom  kmeňa 620 cm a výškou 25 m.

„Teší nás najmä skutočnosť, že takmer ku každému stromu, ktorý bol prihlásený do súťaže prišiel aj zaujímavý príbeh. Niekedy je až prekvapujúce, čo všetko a ako dlho sa uchováva v pamäti ľudí, bez kroniky, bez papierového zápisu. Pre nás je to ďalším potvrdením výnimočného previazania životných osudov stromov a ľudí a tiež aj výnimočných emócií, ktoré tieto vzťahy sprevádzajú“, povedal Milan Hronec.

Hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 5.júla na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2012. Fotografie a príbehy stromov  – finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.ekopolis.sk.)

Hlasovať za svoj strom môže každý,  prostredníctvom SMS správy (na č. 7775, v tvare : Strom medzera a číslo stromu od 0-12), hlasovacieho lístka, poštou alebo priamo na www.ekopolis.sk. V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2012.

Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 333 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 333 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo na úpravu okolia. Traja nominujúci budú odmenení hodnotnými knižnými darmi od Vydavateľstva Dajama, traja hlasujúci zase knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.  

 Dvanásť finalistov ankety Strom roka  2012

1 Sekvojovec mamutí  Nová Baňa – Hrádza

( okr. Žarnovica) 

            116  rokov
2 Lipa malolistá Hriňová (okr. Detva)  200 rokov
3 Gaštan jedlý Štiavnické Bane

(okr. Ban.Śtiavnica)

300 rokov
4 Jarabina oskorušová  Modra ( okr. Pezinok) 300 – 500 rokov
5 Lipa malolistá Opiná ( okr. Košice) 250 – 420 rokov
6 Platan javorolistý Komjatice ( okr. Nové Zámky ) 138 rokov
7 Lipa malolistá Zlaté Moravce 90 rokov
8 Orech čierny Sereď ( okr.Galanta) 300 rokov
9 Moruša čierna Hlohovec 120 rokov
10 Hrab obyčajný Martin 50 rokov
11 Jaseň štíhly Dolný Kubín 120 rokov
12 Lipa malolistá Vavrečka  

(okr. Námestovo)  

400 rokov


Príloha – Príbehy nominovaných stromov:  

Strom č. 1.  –  Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), Brehy, Nová Baňa – Hrádza  (okres Žarnovica), vek :  116, obvod kmeňa : 555 cm, výška : 23 m. 

Strom rastie na starom evanjelickom cintoríne. Z lásky ho dal zasadiť novobanský lekár Peter Holéczy na hrob svojej manželky Želmíry, ktorá umrela vo veku 34 rokov. Zaujímavosťou je, že jej brat, doktor Makovický bol osobným lekárom spisovateľa L.N.Tolstého.

Strom č. 2 . –  Lipa malolistá (Tilia cordata), Hriňová, laz Jaseňovo (okres Detva),

vek : 200 rokov, obvod kmeňa:  230 cm, výška : 20 m.

Strom rastie na hriňovskom laze Jaseňovo, kde je už viac ako 200 rokov svedkom striedania mnohých generácií, ich neľahkej práce a osamelého života. Pre domácich je lipa symbolom tejto tajuplnej samoty. Spod lipy je nádherný výhľad na sopku Poľanu. 

Strom č. 3. – Gaštan jedlý (Castanea sativa), Štiavnické Bane, záhrada rodinného domu na svahu oproti kostolu (okres Banská Štiavnica), vek : 300 rokov, obvod kmeňa: 

650 cm, výška : 15 m.         

Vek tohto unikátneho stromu je odhadnutý na približne 300 rokov. Rastie v bývalej panskej záhrade pri lekárni a kostole. Je to najvyššie a najsevernejšie rastúci evidovaný gaštan jedlý na Slovensku. Je pamätníkom rozkvetu zlatých a strieborných baní v regióne, rovnako aj svedkom návštevy cisárovnej Márie Terézie a jej rodiny.

Strom č. 4. – Jarabina oskorušová (Sorbus domestica L.), Modra, východne za mestskými hradbami,  nad areálom SOŠ vinársko-ovocinárskej (okres Pezinok), vek : 300 – 500 rokov, obvod kmeňa : 496 cm, výška : 17- 20 m.

Podľa dostupných údajov sa jedná o najhrubšiu oskorušu v strednej Európe. Oficiálne by sa toto prvenstvo malo potvrdiť na jeseň 2012, kedy Modru navštívi známy nemecký lesník prof. Dr. Kauch a uskutoční presné merania. Prípadné ocenenie  v ankete by pomohlo tejto vzácnej drevine k ošetreniu.

Strom č.5. – Lipa malolistá (Tilia cordata), Opiná, park pred kaštieľom (okres Košice),

vek : 250 – 420 rokov, obvod kmeňa : 630 cm, výška : 25 m.

Obec Opiná patrila do panstva hradu Lipovec. V jej blízkosti sa nachádzajú rozsiahle podzemné priestory, ktoré slúžili odboju v čase SNP a po jeho potlačení aj ako útočisko. Traduje sa, že medzi hradom a obcou viedli tajné podzemné chodby. Posledná majiteľka kaštieľa, pri ktorom lipa rastie, grófka Terézia Pallaviciny Denesy Vecsey predala kaštieľ evanjelickej cirkvi z obavy, aby nebol prestavaný na hospodárske budovy, ako v mnohých iných prípadoch. Vyjadrila želanie, aby jej podobizeň bola v kaštieli vyobrazená, pokiaľ kaštieľ bude stáť. Dodnes je toto jej želanie rešpektované.

Strom č.6. – Platan javorolistý (Platanus hispanica), Komjatice – Komjatický park (okres Nové Zámky),  vek : 138 rokov, obvod kmeňa : 930 cm, výška : 28 m.

Komjatický platan je údajne najhrubší strom na Slovensku a jeden zo siedmich najväčších zástupcov flóry v Európe. Kedysi bol súčasťou areálu pri kaštieli, letnom sídle  Grassalkovičovcov. Ten však  bol zničený počas druhej svetovej vojny. Platan je najvýznamnejšou časťou prírodného dedičstva Komjatíc. Kvôli svojej grandióznosti, je častým maliarskym námetom. Maľovaný obraz časti stromu v životnej veľkosti zdobí aj vstupné priestory základnej školy.  

Strom č.7. – Lipa malolistá (Tilia cordata), Zlaté Moravce, na okraji poľa, neďaleko Kalvárie sv. Anny, vek : 90 rokov, obvod kmeňa : 750 cm, výška : 25 m.

Táto lipa je určite unikátom aj na Slovensku, ktoré je na lipy mimoriadne bohaté. Je totiž tvorená až 25 samostatnými kmeňmi, ktoré vyrastajú z jedného koreňa. Lipa rastie na okraji poľa, neďaleko kalvárie svätej Anny pri Zlatých Moravciach. Výsadba líp v blízkosti sakrálnych objektov je na Slovensku stáročnou tradíciou.

Strom č. 8. –  Orech čierny (Juglans nigra),  zámocký park v Seredi (okres Galanta),

vek : 300 rokov, obvod kmeňa: 620 cm, výška : 25 m.

Strom rastie v zámockom parku – bývalej barokovej záhrade kaštieľa grófa Esterházyho. Pravdepodobne je najväčším svojho druhu na Slovensku. Nepodarilo sa zatiaľ nikde vypátrať orech podobných rozmerov. Na Slovensku je evidovaných len šesť chránených stromov tohto druhu, ale tento medzi nimi z nepochopiteľných dôvodov nie je. Napriek veku je strom vo veľmi dobrom zdravotnom stave a potreboval by len veľmi citlivé ošetrenie.

Strom č. 9. – Moruša čierna (Morus nigra), historický park v Hlohovci, vek : 120 rokov, obvod kmeňa : 178 cm, výška : 4 m. 

V Hlohovci, pri zámku grófa Jozefa Erdödyho, sa nachádza najstarší park v prírodne-krajinárskom slohu na Slovensku. V jeho hornej časti, nazývanej francúzsky park, rastie moruša čierna nezvyklého tvaru. Keď Helena Erdödyová aj so svojou rodinou prišla koncom roka 1880 na Vianoce do Hlohovca, v meste práve vypukla epidémia šarlachu. Mala zlé tušenie a to sa aj naplnilo, keď ochorela jej najmladšia a jediná dcéra Clotilda a krátko na to aj zomrela. Matka sa so smrťou dcéry nikdy nevyrovnala. V parku dala, ako spomienku na ňu,  vysadiť mladú morušu. Počas búrky do nej blesk vypálil otvor, ktorý dodnes pripomína ranu v boľavom srdci matky po strate dcéry.

Strom č.10. –  Hrab obyčajný (Casrpinus betulus), areál Základnej a Materskej školy na Ul. Priehradnej v Martine. Vek : 50 rokov, obvod kmeňa : 260 cm, výška : 23 m.

Strom je rovesníkom blízkej školy a bol vysadený v čase jej výstavby. Pri hrách sprevádzal a do života už odprevadil nejednu generáciu žiakov tejto martinskej školy. Tak ako sa zrodil s touto školou, mal by ostať aj jej súčasťou do budúcna. Nemá meno, nemá majiteľa, ale má pri sebe deti, učiteľov aj žiakov, ktorí sú hrdí na svoj strom, pretože patrí do znaku tejto školy.

Strom č.11. – Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), záhrada detského domova v Istebnom (okres Dolný Kubín), vek : 120 rokov, obvod kmeňa : 575 cm, výška : 26 m.

Strom, ktorý rastie v záhrade pri kaštieli, dali pravdepodobne zasadiť bývalí majitelia kaštieľa – rodina Csillaghyovcov. Dnes je v kaštieli detský domov a strom pre mnohé deti symbolizuje pocit domova. Pri hlasovaní chcú deti z detského domova osloviť aj svojich kamarátov z iných detských domovov, aby spoločne s nimi podporili tento výnimočný strom. 

Strom č. 12. – Lipa malolistá (Tilia cordata), horný koniec obce Vavrečka – časť, ktorá bola ako prvá osídlená približne v r. 1609 (okres Námestovo), vek : 400 rokov, obvod kmeňa :  832 cm, výška : 20 m.

Starú Vavrekovu  lipu zasadil podľa povesti bača Vavrek. Ten za pôdu darovanú Jurajom Thurzom, vtedajším pánom Oravského hradu, mal zabezpečiť stráženie Thurzovho panstva a bezpečnosť na cestách pred zbojníkmi. Na znak ich dohody bača Vavrek zasadil lipu pri potoku. Neskôr okolo nej vyrástla aj osada, ktorú po ňom pomenovali Vavrečka. 

………………………………………………………………………………………………………

Všetky potrebné informácie o ankete Strom roka 2011 nájdete na www.ekopolis.sk.

Kontakty:  Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0905 266 043, hronec@ekopolis.sk.

 

S podporou

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.