V obci Hrubý Šúr vzniklo nové ekocentrum


V piatok 13. februára v obci Hrubý Šúr otvorili nové ekocentrum. Výnimočné je tým, že rekonštrukciu zabezpečili architekti OZ ArTUR a bude slúžiť najmä na vzdelávanie stavebníkov využívajúcich prírodné materiály, napríklad hlinu a slamu. Ekocentrum však poskytuje aj kvalitný priestor na vzdelávanie detí. Rekonštrukcia ekocentra sa zrealizovala v rámci projektu Zelená obnova, stavanie a bývanie, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Najstaršia budova v obci Hrubý Šúr, niekdajšia ľudová škola, bola na predaj a pravdepodobne odsúdená na zánik. Túto budovu sa podarilo odkúpiť občianskemu združeniu ArTUR, ktorého členovia pri jej rekonštrukcii využili najmä prírodné materiály a environmentálne vhodné stavebné postupy a technológie, ktoré sú na trhu dostupné. Nové ekocentrum tak slúži ako funkčná ukážka toho, čo je možno v stavebníctve využiť aj z hľadiska staviteľstva šetrného k prírode a okolitému prostrediu.

Ekocentrum slávnostne otvorili 13. februára za účasti asi 60 návštevníkov, najmä z radov dobrovoľníkov, členov občianskeho združenia a sponzorov. Budova bude slúžiť na vzdelávanie detí, najmä žiakov základných škôl, ale aj ako dobre vybavený priestor na vzdelávanie stavebných remeselníkov, ktorí môžu získať európsky uznávané ECVET certifikáty, napríklad v oblasti prípravy a použitia hlinených omietok.

Ekocentrum sa nachádza v malej obci, ale z hľadiska ďalšieho využitia je dobre situované, leží kúsok od Senca a neďaleko Bratislavy, a je zamerané najmä na oblasť prírodného staviteľstva, o ktoré záujem rýchlo narastá. Dopĺňa ho aj okolie upravené v súlade s permakultúrnymi princípmi, v ktorom nájdete napríklad zelenú strechu, koreňovú čističku, alebo zachránenú starú stodolu.

Viac informácií o projekte: Zuzana Kierulfová, 0905 514 725, ozartur@gmail.com, www.ozartur.sk.


Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Informácie o Blokovom grante a doteraz podporených projektoch nájdete na www.bgsfm.sk.  Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.old.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií: Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.