Ornitologické pozorovania v obnovenej rekreačnej zóne Anička


V júni sa uskutočnia v Košiciach ornitologické pozorovania pre školy i širokú verejnosť. Podujatia sú súčasťou projektu Pekná Anička a Ježko Separko, na ktorý získala Správa mestskej zelene v Košiciach podporu vo výške 3 400 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Nadácia Ekopolis realizuje v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty ročník programu Pohoda za mestom.

Projekt rieši obnovu časti rekreačnej zóny Anička, ktorá je jednou z najrozsiahlejších oddychových zón mesta Košice fungujúcou už od 19 storočia. Najväčším turistickým lákadlom priestoru je minerálny prameň Anička ľudovo nazývaný “Gajdovka alebo Vajcovka”, pričom archívne záznamy spomínajú výskyt minerálnych prameňov v tejto oblasti už v 14. storočí.

Cieľom projektu je spríjemniť prostredie a zvýšiť prírodnú hodnotu oddychovo-relaxačného komplexu tak, aby ponúkal široké možnosti pre šport, oddych a zábavu. Správa mestskej zelene v Košiciach preto v okolí prameňa a ihriska pre hendikepované deti vysadila nové stromy a kríky. Od 1. júna 2015 začali ornitologické pozorovania určené pre deti škôl. „Deti pozorovali samičku drozda čierneho na hniezde a počúvali samčeka drozda čierneho. Zaujímavé bolo pozorovanie pestrofarebnej vlhy obyčajnej na hniezde, vysoko v korunách stromov. Deti videli odchyt vtáctva do nárazových sieti a ornitologické krúžky, ktoré sa používajú na značenie vtáctva,“ uvádza Veronika Urbanovičová, projektová manažérka zo Správy mestskej zelene v Košiciach. Ďalšie ornitologické pozorovanie pre školy sa bude konať dňa 10. júna 2015.

Ornitologické pozorovanie pri prameni Gajdovka určené pre verejnosť je naplánované na sobotu 27. júna 2015 v čase od 13:00 do 18:00. „Účastníci sa môžu tešiť na pozorovanie vtáctva ďalekohľadom, ukážku odchytu do náletových sietí a krúžkovania vtáctva a tiež návod na výrobu vtáčích búdok,“ dopĺňa Veronika Urbanovičová.

V rámci projektu bude neskôr v parku doplnený aj chýbajúci mobiliár, najmä odpadkové koše, ale aj posedenie s motívmi prírody, ktoré zhotovia študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Spišskej Novej Vsi. Pribudne tu aj prvý košický „odpadkársky“ náučný chodník s turistickou mapou okolia, informáciami o výskyte vtáctva v danej lokalite a o potrebe separovania odpadu. V budúcnosti plánujú Košičania vybudovať nové WORKOUT ihrisko (konštrukcie na cviky s vlastnou váhou) a tak urobiť ďalší krok na zvýšeniu návštevnosti tejto lokality. Street Workout môžu cvičiť všetky vekové skupiny a rozvíjať svoje fyzické schopnosti.

Viac informácií o projekte: Veronika Urbanovičová, Projektová manažérka,  Správa mestskej zelene v Košiciach, urbanovicova@smsz.sk, 0911 704 998.


 

O programe Pohoda za mestom:

Program Pohoda za mestom poskytol už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Päť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 16 000 eur.

Viac informácií o programe Pohoda za mestom: Nadácia Ekopolis, Martina B. Paulíková, 0949 266 151,paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.