Otvorili oddychovú zónu v Monkovej doline


Združenie turizmu obce Ždiar umiestnilo na turistickom chodníku zo Ždiaru cez Monkovú dolinu a Široké sedlo do Kopského sedla informačné tabule a vybudovalo na ňom základné turistické vybavenie. Otvorenie oddychovej zóny sa uskutočnilo v utorok 22. júla. Projekt bol podporený sumou 110 tisíc korún z grantového programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia.

Na vyše 8 km dlhom turisticko – náučnom chodníku s prevýšením 1000 m, pribudlo sedem  informačných tabúľ, nové drevené lavice a stoly. Z tabúľ sa turisti dozvedia informácie o geológii, vegetácii a živočíchoch v každom vegetačnom stupni až po subalpínsky stupeň.

“Turisti získajú prehľad o jedinečnom prostredí, akým sú Belianske Tatry, “ povedala Blažena Sedláková zo Združenia turizmu obce Ždiar,  ktoré má v prenájme chodník od vlastníkov územia – Urbariátu  obce Ždiar a mesta Spišská Belá. Zahraničným turistom poslúžia letáčiky v anglickom a nemeckom jazyku.  Na úprave chodníka pracovali členovia Združenia turizmu hneď po roztopení snehu, fotografovať však mohli až v apríli.

„Máme záujem sa rozprávať s návštevníkmi a zistiť ich názor na zrealizovaný projekt,“ povedala B. Sedláková. Čo sa týka ďalších plánov uviedla, že uvažujú pre zaneprázdnenosť len okrajovo o tom, aby sa podobný projekt zrealizoval aj na turistickom chodníku na Strednicu a na jestvujúcom chodníku po Spišskej Magure, taktiež s vybudovaním vyhliadkových miest a tabúľ.

„Obec Ždiar sa rozrastá a návštevníci potrebujú viac možností na aktivity voľného času,“ uviedla na záver B.Sedláková.

Cieľom programu Živé chodníky je podporiť citlivú obnovu Vysokých a Nízkych Tatier a zveľadiť rekreačné a poznávacie poslanie tatranskej prírody. Úspešní žiadatelia obnovili a vylepšili turistické značené chodníky, náučné trasy a verejné priestranstvá pre turistov.

Podporu v 1.ročníku grantového programu Živé chodníky získalo päť projektov, v celkovej sume 549 000 korún.

Ďalšie podporené projekty:

Združenie vlastníkov lesa a urbariátu Žiar buduje náučný chodník v Žiarskej doline. Cieľom chodníka je nielen predstaviť známu lokalitu, ale aj presmerovať peších turistov z asfaltovej cesty na turistický chodník.

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry vylepšuje známu turistickú lokalitu Hiadeľské sedlo pod Prašivou na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. Okrem vyčistenia chodníkov a obnovy značenia opraví studničky, postaví  turistický prístrešok, prestreší kontajner na odpadky a vytvorí ďalšiu potrebnú infraštruktúru.

Občianske združenie Ramža čistí turistický chodník z Nižnej Boce do Bocského sedla na hrebeni Nízkych Tatier a do Vyšnej Boce, obnovuje značenie a turistické odpočívadlá a umiestňuje informačné tabule.

Klub slovenských turistov v regióne Liptov obnovuje turistické značenie a čistí turistické chodníky v oblasti Demänovskej doliny a v okolí Vyšnej Boce.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.