Ožije päť tatranských chodníkov pre turistov


Päť projektov, v celkovej sume 549 000 korún, získalo podporu z 1.ročníka grantového programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Toyota Motor Slovakia. Cieľom programu je podporiť citlivú obnovu Vysokých a Nízkych Tatier a zveľadiť rekreačné a poznávacie poslanie tatranskej prírody. Úspešní žiadatelia budú môcť obnoviť a vylepšiť turisticky značené chodníky, náučné trasy a verejná priestranstvá pre turistov.

Združenie vlastníkov lesa a urbariátu Žiar vybuduje náučný chodník v  Žiarskej doline. Cieľom chodníka je nielen predstaviť známu lokalitu, ale aj presmerovať peších turistov z asfaltovej cesty na turistický chodník.

Združenie turizmu obce Ždiar umiestni na turistickom chodníku zo Ždiaru cez Monkovú dolinu a Široké sedlo do Kopského sedla informačné tabule a vybuduje na ňom základné turistické vybavenie.

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Nízke Tatry
vylepší známu turistickú lokalitu Hiadeľské sedlo pod Prašivou na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. Okrem vyčistenia chodníkov a obnovy značenia opraví studničky, postaví  turistický prístrešok, prestreší kontajner na odpadky a vytvorí ďalšiu potrebnú infraštruktúru.

Občianske združenie Ramža prečistí turistický chodník z Nižnej Boce do Bocského sedla na hrebeni Nízkych Tatier a do Vyšnej Boce, obnoví značenie a turistické odpočívadlá a umiestni informačné tabule.

Klub slovenských turistov v regióne Liptov obnoví turistické značenie a prečistí turistické chodníky v oblasti Demänovskej doliny a v okolí Vyšnej Boce.

Projekty budú realizované do jesene 2008, niektoré ešte pred letnou turistickou sezónou.

“Žiadosti posudzovala odborná grantová komisia zložená z odborníkov v oblasti udržateľného rozvoja, turizmu, rozvoja tatranského regiónu a dobrovoľníctva. Podporené projekty prispejú k vylepšeniu podmienok pre pešiu turistiku vo Vysokých a Nízkych Tatrách, a tiež upriamia pozornosť miestnych organizácií na nevyhnutnosť údržby a rozvoja siete značených trás, ktoré v celoštátnom merítku predstavujú určitý druh kultúrneho dedičstva“,  povedal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

O  podporu z programu Živé chodníky sa mohli uchádzať organizácie a neformálne skupiny, pôsobiace v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, manažmentu národných parkov, turizmu a trvalo udržateľného rozvoja regiónu Vysokých a Nízkych Tatier. Záujemcovia mohli získať na svoje projekty od 90 tisíc do 110 tisíc korún.

Viac informácií získate na www.old.ekopolis.sk  alebo u programového manažéra Jána Roháča, 0905 240 137, 045/ 69 20 203, rohac@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.