Päť známych turistických lokalít sa v roku 2016 dočkalo obnovy


Vďaka podpore Horaliek od Sedity boli v priebehu roka 2016 obnovené turistické, cykloturistické trasy a doplnená infraštruktúra v 5 známych turistických lokalitách. V tomto ročníku programu Živé chodníky, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis, bolo podporených 5 projektov v celkovej sume 20 000 eur.

V rámci projektov boli obnovené frekventované chodníky v atraktívnej lokalite Žiarskej doliny, Muránskej planiny a Malých Karpát, obnovené značenie a pribudla drobná inraštruktúra. V Žiarskej doline vyčistili dobrovoľníci turistické chodníky od konárov a zosunutej zeminy, obnovili 18 km značenia a osadili 3 nové mostíky cez potok, a to v lokalite Pod zásekom a Pod Úšustovým žľabom. V okolí zrekonštruovaného informačného strediska v sedle Burda bol upravený areál, dobrovoľníci vybudovali drevený chodník popri jazierku, vyrobili a umiestnili nový náučný panel o vodnom biotope. Zároveň obnovili značenie v oblasti Fabovej hole. Ďalšou lokalitou, ktorá sa dočkala obnovy, bol úsek frekventovanej hrebeňovky Malých Karpát, kde bolo obnovených 92 kovových smerovníkov, pribudlo 8 nových smerovníkov a informačný panel v Modre – Harmónii.

„Sme veľmi radi, že sa nám aj v tomto roku podarilo s Horalkami od Sedity pomôcť a na viacerých miestach po celom Slovensku tak pribudli turistické a cyklistické značenia, či oddychové miesta, ktoré uľahčujú a spríjemňujú výletníkom pobyt v prírode. Touto formou chceme odovzdať posolstvo potreby ochrany prírody a pamiatok našej nádhernej krajiny. Horalky od Sedity tak Slovensku posunú kus pozornosti a lásky, ktorú už pol storočia dostávajú od svojich fanúšikov, ktorí si bez nich výlety do prírody nevedia predstaviť.“ uvádza Katarína Ferenczová, riaditeľka marketingu I.D.C. Holding, a.s.

Ďalšie projekty sa zameriavali na vylepšenie značenia a infraštruktúry na populárnej cyklotrase Rodinná cestička (Banská Bystrica – Zvolen) a v rámci siete MTB trás Bajkom k tajchom v Štiavnických vrchoch. Na cyklotrase Rodinná cestička Banská Bystrica – Zvolen pribudlo vďaka realizovanému projektu 31 nových cyklosmeroviek a dobrovoľníci kompletne obnovili maľované cykloznačenia na trase 20,5 km. Na dvoch odpočívadlách osadili dobrovoľníci mapové panely a v jednom je umiestnený aj stojan s náradím a pumpou. V známom stredisku rekreačnej horskej cyklistiky neďaleko Banskej Štiavnice bolo obnovené maľované značenie v dĺžke vyše 35 km. Dobrovoľníci zlepšili označenie strmých úsekov, a to osadením informačných upozorňovacích tabuliek. Pri dvoch vodných štôlniach, ktoré boli doteraz neznámymi technickými pamiatkami, pribudli informačné tabuľky.

„Turistické a cykloturistické značené trasy považujeme za rodinné striebro slovenského cestovného ruchu a preto sme radi, že pomôžeme obnoviť niektoré z využívaných trás. Treba sa pritom poďakovať značkárom, ktorí trasy udržujú a dokonca vylepšujú de facto bez nároku na odmenu a zásadným spôsobom prispievajú k udržateľnému turizmu na Slovensku,“ dopĺňa Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Cieľom programu Živé chodníky je obnova a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami. Program Živé chodníky vznikol v roku 2007 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je však zameraný na celé územie Slovenska. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami. V priebehu rokov 2007 – 2016 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 000 km turistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov. Grantový program Živé chodníky získal v roku 2009 cenu Via Bona Slovakia v oblasti životného prostredia.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programového manažéra Jána  Roháča, 0905 240 137, rohac@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.