Pilotný ročník programu ENVIROvzdelávanie mladých je úspešne za nami


Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne spustila v tomto roku pilotný ročník programu environmentálneho vzdelávania pre stredné školy na Slovensku. Do tohto ročníka sa zapojilo 6 stredných škôl, ktoré okrem vzdelávania pre svojich študentov mali možnosť vyhrať v súťaži 1 000 eur. Víťazom sa stalo Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.

Cieľom projektu ENVIROvzdelávanie mladých bolo zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku. Do vzdelávania bolo v pilotnom ročníku zapojených 6 škôl, a to z Banskej Bystrice, Košíc, Popradu a zo Zvolena. „Prostredníctvom projektu sme poskytli mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia a inšpirovali ich ku zmenám na lokálnej úrovni, v ich komunite, kde žijú,“ uvádza Martina B. Paulíková, lektorka a programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Súčasťou vzdelávania bola prednáška od Juraja Mesíka o globálnych problémoch, klimatických zmenách a životnom prostredí. V nadväznosti na prednášku prebiehal workshop pre študentov. „Študenti v skupinách navrhli opatrenia, ktoré môže urobiť ich vlastná trieda, škola či skupina a ktoré môžu pomôcť adaptácii konkrétneho mesta, kde sa nachádza ich škola,“ dopĺňa Martina B. Paulíková. Následne tieto opatrenia spracovali do súťažného návrhu a uchádzali sa o výhru v hodnote 1 000 eur.

Odborná komisia vybrala ako víťaza pilotného ročníka Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Cieľom projektu Tajovského kontrabetonáž bolo spraviť betónové nádvorie gymnázia zelenším, príjemnejším, modernejším, atraktívnejším a ekologickejším.

„Študenti vo svojom voľnom čase vykopali burinu, zasadili stromy a kríky a vysypali priestor mulčovacou kôrou. Na jar sa vysadí ešte trávnik a bylinky. Stromy a kríky sú označené informačnými tabuľkami, čiže celý priestor sa dá využiť nielen na relax, ale aj na exteriérové vyučovanie. Súčasťou projektu bolo aj nakúpenie nádob na zachytávanie dažďovej vody, ktorá by inak tvorila len kaluže na betóne, aby ňou bolo možné polievať rastliny na nádvorí, čím by škola zmenšila množstvo čerpanej vody. Taktiež sme nakúpili aj koše na triedený zber odpadu a stojany na bicykle,“ uvádza Milan Kovalčík, realizátor projekt a študent gymnázia.

„Je veľmi povzbudzujúce zažiť mladých ľudí, ktorí sú všímaví a plní chuti niečo zmeniť, angažovať sa a preberať zodpovednosť za stav životného prostredia vo svojom bezprostrednom okolí. Tak to bolo aj na otvorení víťazného projektu Tajovského kontrabetonáž. Práve preto považujem vzdelávanie mimo klasického vyučovania za veľmi dôležité. Pretože rôznorodé podnety mladým ľuďom rozširujú a prehlbujú poznanie, ktoré neskôr určite zúročia,“ uzatvára Lenka Križanová, špecialistka, Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Link na fotogalériu

Link na video zo slávnostného otvorenia

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.