16. februára 2016 budeme diskutovať o vodnom plánovaní a povodiach


16. februára 2016 sa o 15:30 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici uskutoční už šieste podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Súčasťou prvých tohtoročných dišpút bude okrem workshopu s odborníkom aj  priestor na konzultácie návrhov do súťaže Pre vodu.

Záhradné dišputy, ktoré organizuje Nadácia Ekopolis, sú osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade). Tieto podujatia sa  uskutočňujú  v  rámci  Programu  Aktívne  občianstvo  a  inklúzia,  ktorý  realizuje Nadácia  Ekopolis  v  spolupráci  s  Nadáciou  pre  deti  Slovenska  a  SOCIA  –  nadácia  pre sociálne  zmeny.

Februárové dišputy sú určené pre študentov, mladých ľudí a záujemcov o podanie súťažných návrhov do súťaže Pre vodu, ale aj pre širokú verejnosť. V prvej časti záhradných dišpút je pre účastníkov pripravený workshop na tému vodné plánovanie, aspekty povodní a povodňových rizík, problematika zmeny odtokového procesu v povodiach a jeho následkov.

V ďalšej časti budú prebiehať konzultácie s mentormi. Konzultácie sa budú týkať pripravovaných návrhov do súťaže Pre vodu, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé. Súťaž je určená mladým ľuďom alebo tímom s max. 6 členmi, vek súťažiacich musí byť najviac 30 rokov. Súťažné návrhy na riešenie vlastného projektu alebo jednej zo štyroch modelových situácií zverejnených na webe súťaže je nutné doručiť do 22. 2. 2016. Hlavnou cenou je odmena 1100 €, ďalšie dva tímy získajú 500 € a 200 €. Cieľom súťaže Pre vodu je nájsť zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou. Tieto riešenia by mali mať potenciál zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby hospodárenia s vodou. Viac informácií o súťaži je dostupných na webovej stránke www.sutazprevodu.sk.

Bližšie informácie a link na podujatie na Facebooku nájdete TU.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.