Pozvánka na verejnú diskusiu „Doprava, mesto, ľudia“


V mene Nadácie Ekopolis, zástupcov mesta Banská Bystrica a odborníkov pre udržateľnú mobilitu by sme Vás prostredníctvom verejnej diskusie „Doprava, mesto, ľudia“, chceli informovať o výsledkoch spoločných marcových stretnutí, ktorých témou bolo zlepšenie dopravy na vašom sídlisku i v meste.

Verejná diskusia sa uskutoční dňa 19.septembra 2018 od 16:00 na Radnici, Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici. Program bude venovaný prezentácii silných a slabých stránok dopravy v meste, navrhnutým opatreniam pre budúce obdobie a vytvoreniu vízie mesta v oblasti dopravy. Záverom stretnutia bude spoločná diskusia.

Diskusia sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa mobility.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.