Pozývame Vás na X. ročník národnej konferencie Cyklistická doprava


X. ročník konferencie organizuje OZ Mulica s Nadáciou Ekopolis v spolupráci s odbornými a lokálnymi partnermi.

Konferencia je organizovaná ako podujatie v rámci národného projektu “Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, a z podporou programu Stredná Európa v rámci projektu MOVECIT.

 Aj pri tomto ročníku konferencie bol pri výbere miesta konferencie kladený dôraz na to, aby hostiteľské mesto malo čo ukázať účastníkom konferencie a to nie len z oblasti rozvoja cyklistickej dopravy, ale aj v širšom poňatí rozvoja udržateľnej mestskej mobility.

Záštitu nad konferenciou prebral primátora mesta Banská Bystrica, Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

Cieľom konferencie je prezentovať príklady dobrej praxe v rozvoji mestskej cestnej dopravy, poukázať na dôležitosť zapájania verejnosti pri plánovaní mestskej mobility, upozorniť na novinky v legislative súvisiacej s projektovaním cyklotrás a predstaviť pozitívne dopady rozvoja cykloturistiky na Slovensku aj v zahraničí.

Súčasťou konferencie bude ocenenie samospráv v národnej súťaži o cenu Európskeho týždňa mobility 2018, ako aj prezentácie príkladov dobrých riešení v oblasti mobility na úrovni samospráv.

PROGRAM podujatia nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.