V Prešove sa uskutoční záverečná konferencia k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite


11. februára 2015 sa v priestoroch Okresného úradu Prešov uskutoční záverečná konferencia k projektom Rozvíjame komunity a Komunita na ceste k prosperite podporovaných z finančných prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Projekt Rozvíjame komunity je realizovaný neziskovou organizáciou Člověk v tísni Slovensko (ČvT) v piatich lokalitách a projekt Komunita na ceste k prosperite občianskym združením ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP Slovensko) v desiatich vybraných lokalitách na východnom Slovensku.

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať príklady dobrej praxe v oblasti komunitného rozvoja prostredníctvom prevádzky komunitných centier vo vybraných lokalitách Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Na konferencii sa účastníci dozvedia dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní osvedčených a klientmi žiadaných služieb v komunitných centrách – najmä služby predškolského vzdelávania, nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, mentorského programu, kariérneho a pracovného poradenstva, vzdelávacích aktivít, programu bývania a ďalších podporných služieb.

Sprievodným podujatím konferencie je návšteva komunitného centra v Spišskom Podhradí prevádzkovaného ČvT a komunitného centra v Starej Ľubovni prevádzkovaného ETP Slovensko, ktoré sa 10. februára 2015 v čase od 13.00 do 17.00 hod. Pre návštevu komunitných centier bude zabezpečená doprava z Košíc/Prešova a späť. Bližšie informácie o návšteve komunitných centier a doprave budú zaslané záujemcom e-mailom.

Viac informácií o projekte:
Milada Javorová, milada.javorova@peopleinneed.sk, www.peopleinneed.sk


Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Informácie o Blokovom grante a doteraz podporených projektoch nájdete na www.bgsfm.sk.  Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.old.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií: Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.