Program Ľudia pre stromy oživí zeleňou 34 miest po celom Slovensku


Sumou vyše 1,4 milióna korún podporila Nadácia Ekopolis 34 najlepších projektov v 3.ročníku grantového programu Ľudia pre stromy, ktorého generálnym partnerom je Skupina Skanska v SR. O podporu sa uchádzalo  282 žiadateľov z celého Slovenska. Na svoje projekty požadovali sumu vyše 18,8 milióna korún. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou.

Najviac podporených projektov – 7, je v Banskobystrickom kraji, nasleduje Košický a Nitriansky kraj – po 6 projektov, Trenčiansky kraj – 5 projektov,  Žilinský  a Trnavský kraj – po 3 projekty. Po dvoch projektoch odporučila Správna rada nadácie podporiť v Bratislavskom a Prešovskom kraji.  O podporu prejavili opäť najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

„Oproti minulým rokom sa výrazne zvýšil počet projektov zameraných na ošetrovanie starých stromov. Táto skutočnosť nás priviedla k myšlienke, posudzovať v budúcnosti tieto dva základné typy projektov (revitalizácia existujúcej a výsadba novej zelene) oddelene. Je veľmi ťažké, keď sa pri posudzovaní projektov musíte rozhodnúť medzi ošetrím starého majestátneho stromu, prípadne celej aleje a výsadbou potrebných mladých drevín na miestach, kde doteraz zeleň chýba úplne, “ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

„Okrem výberu vhodných druhov drevín určených na výsadbu bola dôležitým kritériom pri výbere podporených projektov miera dobrovoľnej účasti občanov a spolupráca ostatných partnerov na lokálnej úrovni,“ upresnil Hronec.

„Teší nás,  že program je pre mnohých nielen motiváciou zaujímať sa o svoje okolie, ale aj  niečo konkrétne spraviť pre jeho zlepšenie. O to viac, že každým ročníkom kvalita projektov stúpa,“  povedala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Viac informácií: Milan Hronec, programový manažér,  tel.: 048 – 414 54 78, email: hronec@ekopolis.sk  alebo www.old.ekopolis.sk/ludiaprestromy  a www.skanska.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.