Na Slovensku realizujeme nový program rozvoja rómskych komunít


Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou realizuje nový Program rozvoja rómskych komunít, ktorý je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia a predsudkov voči Rómom. Finančnú podporu získalo 5 projektov v Banskobystrickom kraji v celkovej výške 55 000 eur.

Cieľom programu je upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti.

„V tejto súvislosti chceme podporiť projekty, ktorých cieľom je zlepšenie situácie Rómov vo vybraných obciach a naplnenie k základných potrieb, ako je bývanie či vzdelanie. Zároveň chceme upozorniť na aktivity, ktoré môžu prispieť ku prekonaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí – spropagovať overené postupy a pozitívne príklady,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

V Banskobystrickom kraji bolo podporených 5 projektov v celkovej sume 55 000 eur.

Banskobystrická nezisková organizácia Animus Apertus získala podporu na projekt, ktorý je zameraný na vzdelávanie žien, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách, aby sa dokázali začleniť do pracovného procesu. Vzdelávanie obsahuje nielen výučbu v krajčírskej dielni, ale aj rozvoj zručností a finančnej gramotnosti.

Dva projekty, a to projekt v Kokave nad Rimavicou (okr. Poltár) a Šimonovciach (okr. Rimavská sobota) sú zamerané na rozšírenie remeselných zručností nezamestnaných o murárske, vodoinštalačné či elektroinštalačné práce, ktoré sú uplatniteľné pri v regióne.

Vo Veľkom Krtíši bol podporený projekt, ktorého cieľom je podpora udržateľnosti bývania v 10 bytovkách (132 bytov), a to vytvorením vlastnej správy budov. Vyškolení domovníci sa naučia robiť správcov a koordinovať opravy bytových domov.

Združenie mladých Rómov môže vďaka podpore z nového programu opraviť kotolňu Multifunkčného centra Horehronie v obci Valaská, ktorou sa zabezpečí nielen vykurovanie objektu, ale aj dodávka teplej úžitkovej vody. V centre fungujú chránené dielne, prevádzky sociálneho podnikania, komunitné a dobrovoľnícke centrum a „dom na pol ceste“.

Okrem finančnej podpory 5 projektov v Banskobystrickom kraji sú podporené ďalšie projekty na východe Slovenska – viac informácií o nich nájdete TU.

„Súčasťou programu je aj individuálna pomoc podporených skupín – sprostredkovanie vzdelávania pre kľúčových ľudí organizácií, výmena skúseností a sieťovanie medzi podporenými komunitami, zvyšovanie zručností formou mentoringu a intenzívnej podpory. Na zvýšenie informovanosti širokej komunity zorganizujeme aj konferenciu „Áno, dá sa to!“ o pozitívnych príkladov a zaujímavých postupoch,“ dopĺňa Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.