Slovnaft navýšil podporu pre Zelené oázy: grantový program podporí ďalších 5 projektov


Neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času získali ďalšiu príležitosť na podporu svojich nápadov pri vytváraní ekologicky hodnotných lokalít. Spoločnosť Slovnaft navýšila rozpočet grantového programu Zelené oázy, prostredníctvom ktorého každoročne spoločne s nadáciou Ekopolis podporuje environmentálne projekty. Celkovo sa tak v aktuálnom 12. ročníku grantového programu rozdelí 68 600 eur medzi 31 projektov.

 Pôvodne bola na 26 projektov určená suma 56 000 eur, pričom nie všetky projekty, ktoré hodnotiacu komisiu zaujali, mohli byť z tejto sumy podporené, pretože skončili „pod čiarou“. Na základe toho sa spoločnosť Slovnaft rozhodla navýšiť sumu o ďalších 12 600 eur, z ktorých bolo následne podporených ďalších 5 projektov podľa poradia určeného bodovým ohodnotením,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

V poslednom ročníku sa grantový program Zelené oázy zameral na realizáciu opatrení ako reakcie na zmeny klímy. Tešíme sa, že viac ako tri desiatky nápadov, ktoré v najbližších mesiacoch lokálne komunity uskutočnia po celom Slovensku, zlepšia kvalitu života ľudí,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Navýšenie rozpočtu umožní napríklad vybudovať Dažďovú záhradu v Necpaloch. Miestne občianske združenie tam bude realizovať zachytávanie dažďovej vody a vybuduje záchytné jazierka slúžiace na zavlažovanie ovocných a okrasných drevín v areáli školy. Mesto Levice zase výsadbou zelene na pešej zóne vytvorí promenádu v historickom centre mesta.

Všetky projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2018.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na webe Ekopolis , www.oazy.sk a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.