Študentský tím z Nitry odštartoval súťaž PRE VODU


 

Súťaž „Pre vodu“, ktorá sa venuje riešeniu konkrétnych problémov pri hospodárení s vodou v mestách a obciach na Slovensku, sa začiatkom jari dostáva do terénnej fázy.  

Jeden zo súťažných tímov zložený z mladých expertov z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra už absolvoval prvé stretnutie s predstaviteľmi mesta Nové Zámky. Cieľom stretnutia štvorice šikovných študentov a doktorandov z SPU v Nitre bolo informovať predstaviteľov mesta o svojom návrhu riešenia vodozádržného opatrenia v meste. „Riešiť budeme Majzonovo námestie v Nových Zámkoch, s dôrazom na vodozádržné opatrenia. Je to verejný priestor s mimoriadnym potenciálom a významným historickým odkazom. Je to priestor, ktorý kedysi lemovali hradby známej renesančnej protitureckej pevnosti, pod ktorými bola vodná priekopa – súčasť dômyselného architektonického, inžinierskeho a vodohospodárskeho diela. Voda má teda v riešenom priestore významný historický odkaz,“ hovorí Attila Tóth, vysokoškolský učiteľ na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre a zároveň vedúci školského tímu v súťaži. V súčasnosti je stav daného priestoru v nevyhovujúcom stave a jeho potenciál je nevyužitý. „Našou ambíciou je prísť s funkčnými a nadčasovými riešeniami otvoreného priestoru, s integráciou a udržateľným využitím vody,“ dopĺňa Tóth.

V januári tohto roku Nadácia Ekopolis zozbierala v rámci aktuálneho súťažného ročníka päť modelových situácií a reálnych problémov, ktoré sa týkajú zadržania alebo využitia zrážkovej vody, prevencie sucha či povodní alebo čistenia vody. V kategórii študentských školských tímov boli vytvorené tri tímy na riešenie niektorej z nominovaných situácií. V druhej, otvorenej kategórii si súťažiaci študenti a mladí ľudia do 30 rokov môžu vybrať konkrétne zadanie zo zoznamu, alebo môžu spracovať svoj vlastný, inovatívny návrh hospodárenia s vodou. Uzávierka súťaže je 30.septembra 2019.

Riešenie projektu beriem ako výbornú skúsenosť a možnosť naučiť sa veľa nového. Na spoločný výsledok sa veľmi teším a dúfam, že zadávateľ projektu, organizátori súťaže, fakulta a nakoniec aj my budeme s návrhom spokojní,“ dodáva Miroslav Čibik, člen študentského tímu a zároveň doktorand na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

Partnerom súťaže Pre vodu je spoločnosť Nestlé. Záštitu nad 4. ročníkom súťaže prebral minister životného prostredia SR László Sólymos.

Všetky zadania sú zverejnené na webovej stránke https://www.sutazprevodu.sk/Situacie-na-riesenie.aspx.

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk alebo na webových stránkach www.ekopolis.sk a www.sutazprevodu.sk.

Kontakt pre média:

Martina Ragalová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk, +421 908 371 289
Ľubica Novotná, kontakt pre médiá, Lubica.Novotna@sk.nestle.com, +421 905 913 264

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.