Študijná cesta za overenými a dobrými riešeniami


Novinkou druhého ročníka programu rozvoja rómskej komunity, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou, bolo zorganizovanie študijnej cesty. Koncom mája navštívili grantisti organizácie pôsobiace na Slovensku a v Maďarsku, inšpirovali sa príkladmi dobrej praxe a nadviazali nové kontakty.

V druhom ročníku Programu rozvoja rómskej komunity, ktorý je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia a predsudkov voči Rómom, realizujú miestne združenia a samosprávy spolu 13 projektov v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Cieľom programu je upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti.

„Súčasťou programu je okrem grantov aj individuálna pomoc podporeným skupinám, a to sprostredkovanie vzdelávania pre kľúčových ľudí v organizáciách, podpora výmeny skúseností a sieťovania medzi podporenými komunitami, zvyšovanie zručností formou mentoringu a intenzívnej podpory,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Grantisti zo zapojených organizácií sa koncom mája 2017 zúčastnili exkurzie, v rámci ktorej navštívili 7 organizácií na Slovensku a Maďarsku. Cieľom bolo inšpirovať sa zaujímavými riešeniami problémov vylúčených komunít v oblasti zlepšenia prístupu k práci, bývaniu, vzdelaniu či zdraviu. Ambíciou bolo dozvedieť sa viac o úspešných aktivitách organizácií zaoberajúcich sa podobnými problémami, vytvoriť nové kontakty a prepojenia a preniesť dobré riešenia na Slovensko. „Na základe dotazníka a rozhovorov s grantistami sme zistili, že najväčší záujem bol o témy vzdelávanie, integrácia do spoločnosti, spôsoby riešenia kvality bývania v rómskych lokalitách a sociálne podnikanie, konkrétne podnikanie v poľnohospodárstve,“ dopĺňa Martina Paulíková.

V Dobšinej, v občianskom združení Detstvo deťom účastníci exkurzie navštívili centrum pre mladých rodičov, kde úspešne funguje predškolská príprava detí. O fungovaní samosprávy a sociálnom podnikaní diskutovali spolu so starostom Vladimírom Ledeckým v obci Spišský Hrhov. V Lenartove a Nižnej Tvarožnej sa spolu s členmi občianskeho združenia DOM.ov rozprávali o problémoch bývania v prostredí „opressed communities“ (vylúčené komunity) a o príprave mikropôžičkového programu na výstavbu domov v osade Lenartov. Vo Veľkom Krtíši v Komunitnom centre menšín sa dozvedeli o systéme správcovstva a starostlivosti o bytové domy a v Šimonovciach si pozreli výsledky práce občianskeho združenia Dúha, ktoré pomáha miestnym nezamestnaným  pri získavaní manuálnych zručností v oblasti stavebných prác tak, aby sa neskôr dokázali uplatniť na trhu práce.

V Maďarsku navštívili zástupcovia slovenských organizácií farmu BIOszentandras v obci Hernádszentandrás,, ktorá s pomocou vedenia obce zamestnáva miestnych ľudí, vrátane Rómov a tak vytvára pracovné príležitosti v oblasti, kde nedávno bola nezamestnanosť na vysokej úrovni. V organizácii Elmenyakademia v Budapešti získali informácie o spôsoboch osobnostného rozvoja mladých ľudí v osadách, ako aj aktivitách na pomoc deťom a rodičom pri zvýšení školskej „výkonnosti“.

„Cieľom exkurzie bolo získať čo najviac informácií a vedomostí o práci v sociálnom podniku. Silným zážitkom bola bio farma v Maďarsku, videli sme konkrétne procesy na vlastné oči. Krásna ukážka sociálnej ekonomiky na Slovensku je v Spišskom Hrhove, kde sú prevádzky rôzneho typu, ako stavebná, stolárska dieľňa, pálenica a výroba úľov,“ približuje Ivan Mako, účastník exkurzie a riaditeľ organizácie Združenie mladých Rómov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.