V Bátovciach vznikla umelecká záhrada, ktorá pripomína tvár človeka


Banská Bystrica, 17. 12. 2010

Členovia Divadla Potôň ( n.o.) v Bátovciach, v okrese Levice sa rozhodli vytvoriť umeleckú záhradu. Tak vzniklo pre záujemcov za budovou kultúrneho domu pódium na rôzne podujatia, pribudli lavičky a malé ihrisko. Na svoj komunitný projekt  získali  5 000 eur z grantového programu PrieStory. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis s dlhoročným partnerom programu ČSOB Finančnou skupinou.

Podstatou každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy plánovania. Slávnostné otvorenie Umeleckej záhrady sa uskutočnilo v nedeľu – 19.12.2010.

Plocha, ktorá bola dlhodobo nevyužívaná a neudržiavaná, ponúka mladým ľuďom, rodinám s deťmi či seniorom možnosti na aktívne trávenie voľného času, športové, kultúrne, ale najmä sociálne vyžitie. Verejný priestor bude tiež slúžiť ako exteriérová scéna pre umelecké produkcie, najmä koncerty, predstavenia a inštalácie výtvarných objektov.

„Cieľom bolo vytvoriť verejne prístupnú umeleckú záhradu, ktorá by bola otvorená pre miestnych, návštevníkov a slúžila aj na kultúrne podujatia a workshopy. Členovia neziskovej organizácie Divadlo Potôň, spolu s miestnymi obyvateľmi, si naplánovali záhradu už v lete. Postupne začali budovať navrhnuté prvky. Detské ihrisko bolo vytvorené v rámci rezidenčného pobytu Lenky Klodovej, absolventky ateliéru sochárstva na VŠUP v Prahe  a pripomína tvár človeka. V záhrade boli tiež  osadené lavičky a ďalší mobiliár, povrch bol zarovnaný  a pripravený na výsadbu zelene,“ doplnila Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií o projekte získate:  Michal Somoš, Divadlo Potôň, Bátovce, 0903 903 174, somos@poton.skwww.poton.sk

Z grantového programu PrieStory 2010 získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Šiesty ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou.

Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu bola úprava priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov – susedov.

V miestnych komunitách sa uskutočnili plánovacie stretnutia, prieskumy názorov a diskusie, ktorých cieľom bolo zistiť predstavy verejnosti a následne ich využiť pri úprave konkrétneho priestoru. Stretnutia súčasne slúžili na spoznávanie a vytvorenie tradície spoločného riešenia vecí, ktoré sa týkajú celej komunity.

  1. ročník programu PrieStory 2010 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o projekte UrbSpace: www.urbanspaces.eu.

Cieľom programu PrieStory je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú.  Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá: v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory  v  Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej. V minulom roku boli dokončené projekty v Banskej Štiavnici, v Haniske (Košice), Krtovciach (Topoľčany), Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915 811 195,  paulikova@ekopolis.skalebo na www.ekopolis.skwww.priestory.sk.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.