V Prši /okr.Lučenec/ vzniká oddychová zóna, ktorú si navrhnú sami občania, aj na základe ankety.


12.2.2011 /sobota * 10.00* Kultúrny dom

Na prvom plánovacom stretnutí anketu vyhodnotia, spoločne si obhliadnu priestor, ktorý by chceli upraviť. Ďalej budú diskutovať o svojich nápadoch a naplánujú si jeho budúcu podobu. Štafetu neskôr prevezme projektantka. Pri plánovaní nebudú chýbať deti, ktoré vyjadria svoje nápady kresbami a budú možno inšpirovať dospelých. Atmosféru stretnutia spestrí varenie guľáša a tamojšie gazdinky prisľúbili napiecť domáce koláče.

Viac informácií o stretnutí  získate z pozvánky alebo od p. Márii Nagyovej, starostky obce Prša, 0915 650 086

Projekt Obce Prša bol podporený sumou 5 500 eur z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom programu ČSOB Finančná skupina.

Obec získala podporu na svoj projekt Oddychová zóna, ktorého cieľom je obnova priestoru v centre obce, ktoré bolo zaplavené v júni 2010. Na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Chceli by doplniť mobiliár, dosadiť zeleň a priestor osvetliť tak, aby mohli znovu organizovať podujatia a stretnutia pre občanov.

………………………………………………………………………….

Viac o 7.ročníku programu PrieStory

V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou je úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 eur päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno), Veľkých Kapušanoch a Prši (okres Lučenec) majú úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

Tematicky je program zameraný na parky, ihriská, nábrežia, malé tržnice, menšie objekty na námestiach, priestranstvá medzi obytnými domami a iné vhodné plochy. Výsledkom programu by mali byť za účasti obyvateľov navrhnuté a realizované úpravy verejných priestorov, ale aj obnovené či nové vzťahy v miestnych komunitách, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o programe PrieStory: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory,  0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.