Vďaka Greenways 90 km cyklotrás po Slovensku


Nadácia  Ekopolis, v spolupráci so spoločnosťou  T-Mobile Slovensko, a.s.,  podporila v rámci grantového programu Greenways 2008 ďalšie tri projekty, celkovo sumou 576 tisíc korún. Medzi Slánskymi vrchmi a Tokajskou oblasťou, v oblasti Sebechlieb a Starej Myjavy  budú upravené cyklotrasy  – greenways, aby slúžili domácim i návštevníkom na prechádzky, bicyklovanie a ďalšie formy zdravého pohybu. Celková dĺžka upravených trás bude 90 km.

Projekty majú byť dokončené na jar 2009. Poslaním programu Greenways je prispieť k vytvoreniu a udržaniu zelených trás a komunikácií, ktoré využívajú ľudia na rekreáciu a šport, pre dochádzanie do práce či do školy a pre plnohodnotné využívanie voľného času.

Piaty ročník programu grantového programu Greenways vyhlásila Nadácia Ekopolis začiatkom júna 2008. O granty do výšky 200 tisíc korún sa mohli uchádzať neziskové organizácie alebo skupiny obyvateľov. Svoje projekty do uzávierky zaslalo 19 organizácií, ktoré celkovo požadovali viac ako 3,34 milióna korún. Program je financovaný z projektu Trixi mobil, ktorého výhradným partnerom od roku 2007 je spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s.

 

Podporené projekty v rámci Greenways 2008  

Združenie Kostitras z Prešova plánuje prepojiť diaľkovú cyklotrasu Alžbeta, ktorá vedie Slánskymi vrchmi s cyklotrasami v Tokajskej oblasti, čím sa zvýši atraktivita obidvoch  regiónov pre cykloturistiku. Súčasťou ich projektu je aj vyriešenie bezpečného prechodu cykotrasy cez frekventovanú cestu 1. triedy v Dargovskom priesmyku (Výška grantu: 200 tisíc korún.)

Združenie Sebechleby vyznačí  novú  trasu v oblasti Sebechleby, ktorá bude viesť tradičnou vinárskou oblasťou, cez dediny s autentickou architektúrou a zachovaným folklórom. Na trase  plánuje postaviť aj niekoľko odpočívadiel. Trasa je jedna z prvých zo systému cyklotrás, ktorý sa pripravuje v regióne Hont. (Výška grantu: 200 tisíc korún)

Združenie Kopaničiarsky región chce vyznačiť novú cyklotrasu v oblasti Starej Myjavy, ktorá poskytne návštevníkom aj obyvateľom regiónu dobrú príležitosť na výjazdy z mesta alebo na pravidelnú cyklodopravu. (Výška grantu : 176 tisíc korún).

Od svojho vyhlásenia v roku 2004 podporil program Greenways úpravu 620 km trás pre dravší život medzi Bratislavou a Moravským Sv. Jánom, v regióne Turca, medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, okolí Prešova a v Košiciach.

Viac informácií získate u programového manažéra Jána Roháča na tel.: 0905 240 137 alebo nawww.ekopolis.sk.


Greenways majú v Európe dlhoročnú tradíciu a stali sa bežnou súčasťou dopravnej a rekreačnej infraštruktúry v mestách a na vidieku. Veľký pokrok vo vytváraní  a vyznačovaní greenways urobili naši západní susedia v Čechách a na Morave.

Greenways („zelené cesty“, z angl.) sú cesty pre bicyklovanie, prechádzky, in-line korčulovanie, pre vozíčkarov, a pod. Ich prvoradým poslaním je vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb obyvateľov a podporiť nemotorovú dopravu v danej lokalite. Okrem toho, že motivujú ľudí k zdravému pohybu, podnecujú tiež spoluprácu miestnych partnerov a významnou mierou prispievajú k podpore turistiky a ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.