Vo Zvolene sa konal workshop o interpretácii miestneho dedičstva


V dobe globalizácie sú stále podstatnejšie stierané rozdiely medzi kultúrami a prostredím. Odrazom toho sú uniformné verejné priestranstvá, ktoré neposkytujú dosť informácií a podnetov pre návštevníkov, ale neodrážajú ani vnútorné hodnoty miestnych.

V každom meste, dedine či regióne existujú pri tom zaujímavé príbehy, tradície, unikátne miesta, spomienky a povesti. Súbor tohto všetkého tvorí tzv. miestne dedičstvo, ktoré tvorí identitu miesta. Vhodnými nástrojmi je možné toto dedičstvo sprístupniť pre rôzne skupiny verejnosti a to najmä na verejne prístupných priestranstvách. Návštevníci dobre interpretovaných miest tu trávia dostatok času na to, aby si zakúpili miestne produkty, ubytovali sa tu alebo návštevu miest odporučili svojim známym. Tak je podporovaná miestna ekonomika. Obyvatelia takýchto miest zas získavajú pocit hrdosti a sebavedomia, a aj deti vedia napríklad o histórii ulíc a námestí, po ktorých chodia do školy.

Už tretí z radu workshopov zameraných na tému verejných priestranstiev pod názvom „Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestranstvá“ sa konal v utorok 22.9. 2009 vo Zvolene. Je realizovaný v rámci projektu nadácie Ekopolis „PrieStory pre ľudí“, rovnako je súčasťou medzinárodného projektu UrbSpace financovaného z Central Europe Program.

Workshop je súčasťou série 5 – 6 stretnutí k téme verejných priestorov. Témami ďalších stretnutí bude:

  • „Dlhodobá udržateľnosť a starostlivosť o zelené plochy a verejné priestory“
  •  „Dreviny ako súčasť verejných priestorov“

Z doteraz realizovaných stretnutí sú prezentácie lektorov a výsledky aktivít na stiahnutie na webe www.ekopolis.sk/programy/ine-programy-a-aktivity/priestory-pre-ludi  alebo www.priestory.sk

Ide o na témy:

  • – „Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestranstvá“
  • – „Voda ako súčasť verejných priestorov“
  • – „Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov“

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.