Vo Zvolene sa uskutoční seminár „Voda a sídla“


Nadácia Ekopolis organizuje vo Zvolene 24. októbra 2016 seminár na tému Voda a sídla. Je súčasťou súťaže PRE VODU, je však otvorený aj pre odbornú verejnosť, zamestnancov verejnej správy, akademickú sféru, aktívnych občanov a členov mimovládnych organizácií.

Cieľom seminára je informovať a inšpirovať študentov a mladých ľudí, ale aj všetkých tých, ktorí na akejkoľvek úrovni rozhodujú o využití krajiny, vode a sídlach, aby plánovali a realizovali opatrenia na efektívne hospodárenie s vodou. “V rámci seminára vo Zvolene sa budeme venovať najmä téme prírode blízkych opatrení v sídlach a urbanizovanej krajine,” uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis. Seminár je bezplatný a uskutoční sa v penzióne Almada vo Zvolene od 13. do 16. hodiny.

Na seminári vystúpi Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis a predstaví súťaž PRE VODU a jej výsledky z prvého ročníka 2015/2016. Profesor Jozef Štefko sa bude venovať úlohe zelených striech pri zmenách klímy a docent Branislav Oláh a Igor Gallay informujú účastníkov o zmene využitia krajiny a jej vplyv na odtok vody. Tatiana Schlampová zameria svoju prednášku na tému dažďové záhrady a uvedie praktické príklady efektívneho hospodárenia s dažďovou vodou v sídlach. Seminár sa zakončí prehliadkou dažďovej záhrady pri Gymnáziu Ľ. Štúra realizovanej v rámci programu „Modrá škola“ a prírodného vodného prvku v mestskom parku Lanice.

Viac informácií:

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, paulikova@ekopolis.sk, 0949 266 151.

Informácie o ďalších seminároch a akciách v rámci súťaže nájdete na http://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu-2017/Workshopy.aspx

Pozvánka – Seminár ZV

Cieľom súťaže PRE VODU je nájsť zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou. Tieto riešenia by mali mať potenciál zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby hospodárenia s vodou.

Súťaž je určená mladým ľuďom alebo tímom s max. 6 členmi, vek súťažiacich musí byť najviac 30 rokov. Súťažné návrhy na riešenie vlastného projektu alebo jednej zo 7 modelových situácií zverejnených na webe súťaže je nutné doručiť do 31. 1. 2017. Hlavnou cenou je odmena 1100 €, ďalšie dva tímy získajú 550 € a 200 €.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.