Výzva v programe Zelené oázy 2021 je uzavretá


Do pondelka 18. januára 2021 bola otvorená tohtoročná výzva v grantovom programe Zelené oázy. Od 7. decembra 2020 sa tak mohli záujemcovia uchádzať o finančné prostriedky na podporu svojich nápadov, aby v slovenských mestách a obciach „vysadili budúcnosť“.

Slovo teraz dostane odborná komisia. Tá zasadne 25. januára a vyberie najkvalitnejšie projekty spomedzi 166 prijatých grantových žiadostí. Komisia vyberie desiatku nájelpších projektových zámerov, ktorých realizácia bude podporená priamo a ďalších približne 10-20 žiadostí o ktorých rozhodnú hlasy vo verejnom hlasovaní. Medzi všetky podporené projekty bude rozdelených 60 000 eur.

Sledujte naše novinky na webe aj sociálnych sieťach, aby ste sa mohli včas zapojiť do hlasovania! Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.oazy.sk.

Tešíme sa na množstvo dobrých nápadov, ktoré grantové žiadosti prinášajú a uchádzačom želáme veľa šťastia.

Zoznam prijatých Žiadostí o grant v programe Zelené oázy 2021

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.