Z programu PrieStory upravia miesta pre susedov


Banská Bystrica, 18.januára 2010.

Z grantového programu PrieStory získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Šiesty ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou. Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu je úprava  priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov –  susedov.

„Finalisti, ktorí predstavovali svoje dopracované žiadosti formou osobných prezentácií, boli veľmi vyrovnaní a ponúkli  veľmi kvalitné projekty. Zaujímavosťou tohto ročníka bol nárast počtu žiadostí o úpravy priestorov od skupín, ktorých poslaním nie je priamo zlepšovanie životného prostredia. Ide napríklad o seniorov, kedy dôchodcovská organizácia z Volkoviec obnoví park v centre dediny. Obdobne v  Bátovciach pri Leviciach, budú upravovať zanedbanú záhradu divadelníci z divadla Pôtoň,“ zhodnotila Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Podporené projekty sumou po 5 000 eur:

V Banskej Bystrici si skupina občanov  plánuje obnoviť priestor medzi panelovými domami na sídlisku Sásová a nahradiť existujúce schátralé ihrisko. Súčasne chcú vytvoriť miesta na relax  a trávenie voľného času pre rôzne skupiny obyvateľov sídliska. Svoj projekt nazvali PINK PARK – verejná oddychová zóna.

Divadlo Potôň, nezisková organizácia z Bátoviec ( okres Levice) chce vytvoriť umeleckú  záhradu pri kultúrnom dome, ktorú by záujemcovia využívali na kultúrne podujatia s pódiom, lavičkami  a malým ihriskom.

Pajštúnsky rínek je názov projektu, na ktorý získalo podporu Občianske združenie Pajštún (okres Malacky). Jeho výsledkom má byť upravený priestor v centre obce, ktorý má slúžiť ako verejný park s detským kútikom a priestorom pre stretnutia aj s informáciami pre návštevníkov horského parku.

Javisko pod hruškami má vzniknúť v Hrušove, okrese  Rožňava.  Občianske združenie Körtvélyes naplánovalo upraviť trávnatú plochu v strede obce pri obecnej pálenici a sídle Euroregiónu Kras na priestor pre oddych i zábavu umiestnením javiska, lavičiek  a jednoduchého altánku. Súčasťou premeny priestoru bude aj výsadba tradičných odrôd hrušiek.

Vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) má vzniknúť Parčík – miesto pre všetkých. Základná organizácia Jednota dôchodcov sa rozhodla obnoviť zanedbaný parčík v historicky najstaršej časti obce – v centre a pri potoku tak vytvoriť spoločenský priestor na trávenie voľného času pre všetkých.

Zástupcovia podporených projektov sa stretnú 21. – 23. januára 2010 v Senci na tréningu, kde získajú informácie o tom, ako realizovať úspešne svoje projekty.  Podobu nových priestranstiev si občania na jar sami navrhnú, naplánujú a do konca roka 2010 by mali byť aj upravené.

  1. ročník programu PrieStory 2010 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Cieľom programu PrieStory je  podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru.

Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.

Program je špecifický tým, že podporuje nielen úpravu verejných priestranstiev, ale najmä plánovanie týchto úprav obyvateľmi. Pre zapojenie obyvateľov sa využívajú plánovacie víkendy, počas ktorých účastníci zhodnotia vybrané priestranstvo, stanovia si, na čo by im malo slúžiť a ako vyzerať. Ich návrhy, ktoré sa objavia v ankete a zaznejú počas diskusie, spracuje architekt.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá: v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory v Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej.

V minulom roku boli dokončené projekty v Banskej Štiavnici, v Haniskej (Košice), Krtovciach (Topoľčany) Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni  ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk alebo na www.ekopolis.sk, www.priestory.sk.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.