Z programu Živé chodníky upravia 189 km turistických trás


Banská Bystrica, máj 2013 

V šiestom ročníku programu Živé chodníky, ktorý je zameraný na obnovu a zlepšovanie turistických chodníkov na Slovensku, bolo podporených  päť projektov, celkovou sumou  7 500 eur.  Ich výsledkom bude 189 km upravených turistických chodníkov. Program Živé chodníky vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2007 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je však zameraný na celé územie Slovenska. „Prostredníctvom programu Živé chodníky podporujeme zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny. Pešiu turistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny,“ povedal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami. V priebehu rokov 2007 – 2012 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 655 km turistických chodníkov a na nich tisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

V roku 2013 získalo podporu 5 projektov, vďaka ktorým bude obnovené turistické značenie na turistických trasách v Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Kremnických vrchoch, Slovenskom Rudohorí, Západných Tatrách i Štiavnických vrchoch. Projekty budú realizované do konca novembra 2013.

Toyota zohráva v oblasti ochrany životného prostredia významnú úlohu už dlhé roky. Okrem aplikácie moderných šetrných technológií, sa snažíme prostredníctvom programu  Živé chodníky spríjemniť ľuďom život, poskytnúť im viac príležitostí pre zdravý pohyb v prírode a pre spoznávanie krás Slovenska. Sme nesmierne potešení, že Toyota sa už od roku 2007 môže spolupodieľať na tak významnom projekte akým program Živé chodníky bezpochyby je,“ povedal Marian Hoffer, riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Slovakia.

Podporené projekty:

Klub slovenských turistov z Trnavy získal 1 686 eur na obnovu turistického značenia v regióne Trnava – Malé Karpaty a Považský Inovec. V rámci projektu ide o obnovu značenia na 9 trasách v celkovovej dĺžke 97 km, osadenie 2 mapových panelov a 15 smerovníkov.

Okresné združenie telesnej kultúry Zvolen získalo na svoj projekt 1 600 eur. Jeho cieľom je obnova turistickej infraštruktúry 20 km turistických trás v Kremnických vrchoch.

Na vyčistenie a obnovu značenia 52 km trás v Slovenskom Rudohorí, osadenie značkárskych kolov na otvorených priestoroch získal Klub slovenských turistov z Rožňavy 1 500 eur.

Urbár Žiar vďaka podpore v hodnote 1 500 eur opraví zanedbaný chodník vo vysokohorskom teréne v dĺžke 5 km, obnoví značenie a vydláždi nebezpečné úseky. Projekt je venovaný obnove turistického chodníka na trase Žiarska chata – Baníkovské sedlo v Západných Tatrách.

Na projekt, ktorý sa týka preznačenia a úpravy trasy vedúcej hlavným hrebeňom Štiavnických vrchov, získal Klub slovenských turistov dr. Téryho z Banskej Štiavnice 1 232 eur.  Projekt zahŕňa prečistenie a obnovu značenia frekventovaného turistického chodníka v dĺžke 15 km.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programového manažéra Jána  Roháča, 0905 240 137, rohac@ekopolis.sk.

 

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.