„Za málo peňazí veľa muziky“ – dôkazom sú projekty Blokového grantu švajčiarsko-slovenskej spolupráce


Na tomto efektívnom využití prostriedkov určených na realizáciu projektov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie (MVO) a podpory partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce sa zhodli účastníci neformálnej konferencie Áno, dá sa to!, ktorá sa konala 21.10.2015 v Bratislave a na ktorej bolo odprezentovaných 11 vybraných projektov.

Príkladom výbornej spolupráce medzi partnerskými organizáciami na Slovensku a vo Švajčiarsku je aj projekt Nota bene – z ulice do života, ktorý okrem zapojenia cca 400 ľudí bez domova do už tradičného predaja časopisu, včlenilo 300 klientov do terénnej práce, začiatočníckych skupín alebo individuálneho poradenstva a rôznych vzdelávacích aktivít. Projekt prezentovala Zuzana Pohánková z občianskeho združenia Proti prúdu.

Účastníkov konferencie zaujal aj projekt Živica – Nevyšliapanou cestou, ktorý prezentovali Juraj Hipš a Tatjana Nebel z Urban Agriculture Netz Basel.  Realizátorom projektu bolo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré sa inšpirovalo know-how švajčiarskeho partnera, a v dvoch slovenských mestách – Bratislave a Zvolene – vytvorilo funkčné komunitné záhrady a umiestnené včelstvá, a prostredníctvom regionálnej meny – živec podporilo lokálnu ekonomiku so zapojením 60 miestnych firiem.

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce  je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR celkovou sumou 5,4 mil. eur a jeho cieľom je podporiť hospodársku a sociálnu súdržnosť, partnerstvá medzi inštitúciami, samosprávami či regiónmi SR a Švajčiarskej konfederácie. Grant sa týka najmä environmentálnej a sociálnej oblasti.

Organizátorom konferencie bola Nadácia Ekopolis – podrobnejšie informácie o blokovom grante, ako aj videá z prezentácie projektov nájdete v mesiaci november na: www.old.ekopolis.sk. Národným kontaktným bodom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého súčasťou je aj Blokový grant pre mimovládne organizácie, je Úrad vlády Slovenskej republiky – Odbor implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu: www.swiss-contribution.sk.

Kontakt:

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis:   scepkova@ekopolis.sk; +421 908 565 464

Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR:  tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.