Začína sa EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY venovaný inteligentnej a udržateľnej mobilite


Slovenské mestá štartujú dnes (16. september 2016) aktivity Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016) zamerané na túto oblasť a celá kampaň vyvrcholí 22.septembra 2016 Dňom bez áut. Do národnej kampane ETM 2016 sa prihlásilo 46 miest (vlani sa do kampane zapojilo 30 slovenských miest), ktoré si naplánovali aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy, alebo sa zapoja Do dňa bez áut a vyčlenia jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, alebo prijali trvalé opatrenia, ktoré prispejú k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na ekologickejší dopravný prostriedok. Zapojené mestá sa môžu zaregistrovať aj do NÁRODNEJ SÚŤAŽE ETM 2016, ktorú vyhlásili jej národný koordinátor – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a Ministerstvo životného prostredia SR ( MŽP SR). Súťažiť môžu v kategóriách aktívna samospráva, originálna aktivita, efektívne trvalé opatrenie a originálna fotografia/poster.

V tomto roku je kampaň ETM v znamení motta Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy. Konanie v súlade s inteligentnou a udržateľnou mobilitou môže mať pre jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť výrazný finančný prospech. Intenzívnejšie využívanie inteligentných a udržateľných spôsobov dopravy môže viesť k výrazným úsporám verejných financií okrem iného aj v oblasti zdravia, životného prostredia a spotreby energie. Inšpiráciu, ako žiť v súlade s týmto mottom, nám ponúknu počas národnej kampane ETM 2016 rôznorodé aktivity miest. V Martine si môžete v pondelok 19. septembra 2016 počas Dňa otvorených dverí podiskutovať s vedením mesta na tému cyklotrasy. V Banskej Bystrici sa počas Dňa bez áut uzatvorí od 6.00 – 18. 00 hod parkovisko na Námestí slobody a v týchto priestoroch je naplánovaná informačná kampaň o novej dopravnej politike v meste. V Lučenci sa môžete 22. septembra tešiť na pokus o rekord „Najviac ľudí v pohybe pri tanci“ a 19. a 21. septembra na zábavnú jazdu vybranými autobusmi MHD, ktorých súčasťou bude prezentácia Novohradskej knižnice alebo regeneračné cvičenie s cvičiteľkou. Pre Žilinčanov je počas Dňa bez áut naplánovaná Veľká jesenná cyklojazda a vznikne aj detské „zábavisko“, koncertné miesto, či cyklistické parkovisko, na ktoré sa premení časť pre motorovú dopravu uzavretej ulice Vojtecha Spanyola a parkoviska pred mestským úradom. Všetky zapojené mestá budú prostredníctvom svojich webov, lokálnych médií a sociálnych sietí vyzývať obyvateľov, aby 22. septembra využili na cestu do práce, do školy, do obchodu, iný dopravný prostriedok, ako auto… Oproti minulým rokom sa samosprávy okrem množstva osvetových a vzdelávacích podujatí prihlásili do kampane aj s množstvom trvalých opatrení, ktoré zrealizovali pre zlepšenie podmienok chodcov, cyklistov a verejnej dopravy. Napríklad Bratislava sa môže pochváliť zlepšením siete cyklotrás, dopravnej infraštruktúry, rozšírením peších zón… Zaujímavá je aj aktivita skupiny prihlásených  obcí z východného Slovenska, cez ktoré vedie nadregionálna cyklistická trasa EuroVelo 11. Tieto obce sa spojili a momentálne pripravujú projektové dokumentácie, robia informačnú kampaň a prezentujú obyvateľom všetky benefity a príležitosti, ktoré vybudovaná trasa prinesie do ich obce/regiónu.

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou). Národnú kampaň organizujú Slovenská agentúra životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Slovensko sa tento rok počtom zaregistrovaných samospráv do národnej kampane zaradilo na deviatu priečku medzi zapojenými krajinami do ETM 2016. Viac informácií o kampani ETM, aktivitách a trvalých opatreniach jednotlivých zapojených miest nájdete na webovej stránke www.eurotm.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.