Záhrada komunitného centra v obci Ulič je v novom šate


Zelene oazy_UlicVďaka grantovému programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft, bola zrevitalizovaná záhrada komunitného centra v obci Ulič v prešovskom kraji.

Projekt bol zameraný na úpravu záhrady, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti komunitného centra. Budova komunitného centra, v ktorej bolo v minulosti policajné oddelenie, už prešlo rekonštrukciou a v súčasnosti slúži všetkým občanom Uliča. „Po policajtoch nám tu ostali staré rozpadávajúce sa koterce pre psy. Mladí aktivisti prišli s myšlienkou opraviť ich, aj vedľajšiu pivnicu. V kotercoch sa budú chovať zajace a vo vedľajšej pivnici uskladňovať krmivo,“ uvádza Ján Holinka, starosta obce Ulič.

Zelene oazy_Ulic_2Na prácach sa podieľali deti a ich rodičia v úzkej spolupráci s klubom dôchodcov pri Obecnom úrade, ktorí pravidelne navštevujú komunitné centrum. Pri ťažších prácach pomohli členovia dobrovoľného hasičského zboru a futbalisti miestneho TJ Tvarona Ulič. Dobrovoľníci odstránili náletové dreviny a vyčistili pozemok. Následne upravili jednu časť záhrady na malý parčík so skalkou, altánkom a lavičkami, v ktorom vysadili okrasné i ovocné stromčeky. Druhú časť, kde sú umiestnené nadzemné zeleninové záhony, si do svojich rúk vzali seniori. Pripravili pôdu a za spolupráce detí a mládeže prebehla výsadba osív a sadeníc. Stará opadávajúca omietka na kotercoch a pivnici bola tiež odstránená za pomoci miestnych dobrovoľníkov, a keďže sú medzi nimi zruční murári, koterce a pivnica boli s ich pričinením nanovo omietnuté.

Zelene oazy_Ulic_3„Záhrada komunitného centra bude využívaná nielen na pasívny oddych a relax, ale aj na aktívne zapájanie ľudí rôznych vekových skupín do aktivít spojených s výsadbou rastlín, pestovaním, okopávaním či samotným zberom úrody, ale i chovateľstvom,“ dopĺňa Ján Holinka, starosta obce Ulič.

Viac informácií o projekte: Ján Holinka, starosta obce Ulič, obeculic@stonline.sk, 057/7694136.

Viac informácii o grantovom programe Zelené oázy:

V 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 21 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celková podpora alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 224 projektov v celkovej sume viac ako 566 tisíc eur. Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk  a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 048 / 470 1095, 0911 452 457.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.