Žiaci základnej školy z Oravskej Jasenice pomáhali pri výsadbe ovocného sadu


Na základnej škole Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici vznikol ovocný sad s altánkom a lavičkami. Tento projekt získal podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už deviaty rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

„Naším cieľom bolo vybudovať v areáli školy ovocný sad s lavičkami. Deti by tak svoje vedomosti mohli získavať nielen spoza lavíc, ale aj prakticky na hodinách prírodovedy, biológie, technickej výchovy a sveta práce, na ktoré sa v poslednej dobe kladie v edukačnom procese veľký dôraz,“ uvádza Anna Melišíková, učiteľka zo ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka z Oravskej Jasenice.

Pracovníci aktivačných prác obecného úradu upravili terén a pripravili chodník, ktorý bude prechádzať naprieč ovocným sadom a tiež vydláždili priestor, kde bude stáť altánok s lavičkami. Starší žiaci pomáhali s náterom drevených dosiek, z ktorých bude altánok aj lavičky v ovocnom sade. A žiaci na hodinách predmetu Svet práce vysadili zase ovocné stromy a kríky, ako napríklad malinové kríky. Výsadba prebiehala pod dohľadom dlhoročného ovocinára, ktorý žiakov zasvätil aj do tajomstiev štepenia ovocných stromov (vrúbľovanie).

„Vo vtáčích búdkach, ktoré sme si nachystali do nášho ovocného sadu, nám zahniezdili operence a máme niekoľko nových prírastkov sýkoriek. Prostredníctvom tohto projektu chceme rozvíjať a podporiť  zručnosti žiakov, zvýšiť radosť z tvorby aj z konečného výsledku. Získať a vybudovať v deťoch pocit, že to, čo vybudujú a vložia do toho vlastnú energiu, si vážia, zveľaďujú, nepoškodzujú a starajú sa o to,“ dopĺňa Anna Melišíková.

Viac informácií o projekte: Anna Melišíková, ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica, 0915 824 286,melisan@centrum.sk.


 

Viac informácii o grantovom programe Zelené oázy:

V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 19 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka bola osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celková podpora alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 184 projektov v celkovej sume takmer 455 tisíc eur. Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk  a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 048 / 470 1095, 0911 452 457.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.