Aktivity

október – december 2017

 • sociologický prieskum dopravného správania v meste Banská Bystrica
 • predstavenie projektu zainteresovaným skupinám
 • terénny screening dopravnej situácie v meste
 • štúdium relevantných existujúcich dokumentov a podkladov

december 2017

 • stretnutie pracovnej skupiny
 • predstavenie projektu
 • predstavenie dotazníka a dohodnutie jeho vyplnenia a odoslania do konca roka 2017

január 2018

 • spracovanie dotazníka a vypracovanie predbežnej správy o výsledkoch
 • stretnutie pracovnej skupiny

február – marec 2018

 • vypracovanie návrhu odporúčaní
 • verejné stretnutie na Fončorde (13.3.2018)

verejné stretnutie v Radvani (14.3.2018)

verejné stretnutie v Sásovej (15.3.2018)

verejné stretnutie v Centre (21.3.2018)

verejné stretnutie v Podlaviciach (28.3.2018)

 • zapracovanie pripomienok pracovnej skupiny a verejnosti → vytvorenie finálneho návrhu Správy z auditu ADVANCE a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica

marec 2018

 • stretnutie pracovnej skupiny
 • schválenie Správy z auditu ADVANCE a odporúčaní pre plánovanie udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica

október 2018

 • záverečná prezentácia výsledkov projektu na konferencii

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.