Aktuality a informácie


Aktuality o akciách, ktoré sme organizovali alebo pomohli organizovať v rámci projektu Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy:

 

Zimný slnovrat na kolesách, Banská Bystrica, 21. december 2019

Cieľom akcie bolo utuženie cyklokomunity v Banskej Bystrici, zhodnotenie roka 2019 z pohľadu vybudovanej infraštruktúry pre cyklistov na území mesta a propagácia bicyklovania, ako spôsobu dopravy aj v chladnom počasí. Napriek dažďu prišlo takmer 40 cyklistov a ďalší fanúšikovia cyklistickej dopravy prišli bez bicykla. Pre účastníkov bolo pripravené teplé občerstvenie, živá hudba, súťaže a hry, malé dopravné ihrisko, jazda na triximobile a cyklotrenažér. Každý účastník, ktorý prišiel na podujatie dostal drobný cyklodarček.

Akcia trvala do zotmenia a mala veľký význam, pretože bola príležitosťou pre stretnutie sa banskobystrických cyklistov aj v období, ktoré je inak na „cyklospoločenské“ akcie chudobné. Bola to aj dobrá propagácia bicyklovania, pretože ide o frekventovanú pešiu trasu, spájajúcu obytnú štvrť a park s centrom mesta a početní okoloidúci na tejto trase videli, že na bicykli sa dá jazdiť a zabávať sa aj v daždi a zime, ba dokonca aj po zotmení.

 

 

 

 

Krajské semináre o Technických predpisoch TP085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, 29. október – . november – 27. november 2019

TP085 sú základným a podrobným návodom. ako navrhovať a schvalovať cyklistické komunikácie a infraštruktúru. Určujú návrhové parametre a spôsoby riešenia mnohých prvkov – cyklistické komunikácie, cykloparkoviská, dopravné značenie, drobná infraštruktúra a pod. Napriek tomu, že ide o záväzný dokument, v projektantskej praxi ešte nie je plne rešpektovaný.

V júni 2019 zverejnila Slovenská správa ciest novelizované TP085, čo sme využili ako dobrú príležitosť na ich promovanie pred odbornou verejnosťou na celom Slovensku. Na semináre sme pozývali široké spektrum odborníkov – od projektantov cez policajtov, príslušných pracovníkov samosprávy až po občianske organizácie. A treba povedať, že záujem bol oveľa väčší, ako sme čakali. Odborný lektor Radoslav Červienka, autor TP085 aj ich novelizácie (v Žiline ho kvalitne zastúpili Martin Bolo a Marián Gogola), vždy vysvetlil, čo je nové v TP085 a ukázal to na obrázkoch. Potom predstavil niekoľko typických riešení (napr. križovatly, cyklistické priechody a pod.). Nakoniec sa skoro na všetkých seminároch rozprúdila dlhá a plodná diskusia. Ukázalo sa, že takýto typ seminárov na Slovensku chýba a budeme v ňom pokračovať.

Semináre sa konali v dňoch: Banská Bystrica 29. október, Trenčín 8. november, Nitra 13. november, Bratislava 15. november, Prešov a Košice 19. november, Žilina 22. november, Trnava 27. november

 

Cyklopromenáda Pezinok, 5. október 2019

Demonštratívna jazda na bicykloch ulicami Pezinku a priľahlými  časťami mesta mala široké zastúpenie. Budúci rok to bude už 10. ročnik, čo sa stovky cyklistov spoločne stretávajú s cieľom pripomenúť nositeľom rozhodnutí ako aj ostatným neuvedomeným pozitiva cyklodopravy, a dôležitosť financovať v dohľadnej dobe realizáciu infraštruktúry (cyklostojan, cyklochodnik, cyklopiktogram), ktorá zaručí cyklistovi plynulý a bezpečný koridor pre pohyb a parkovanie v intra a extraviláne mesta PEZINOK. Tohto roku sme sa stretli 5. októbra na Radničnom námesti za jemného dažda. Hneď sa hromadne vyrážalo na cyklojazdu, ktorej cieľom bola kulturny priestor na Cajle.
V počte okolo 40 cyklistov sme vyrazili po Stefanikovej ulici a za sprievodu soundsystemu mierime dalej na Cajlu. Počasie sa neumúdrilo, takže jazdu sme skrátili. Pre členov aj zainteresovanú verejnosť je pripraveny info-stolik, s množstvom zaujímavých materialov, ako napriklad brožúra, ktorá cyklistom pripomína dôležitosť osvetlenia za stále kratších dní. Na programe bola diskusia a hlasovanie o najprioritnejší cyklozasah. Na podujati počas diskusie padlo množstvo relevantných podnetov k rozvoju cyklodopravy v regióne. Celkovo hodnotíme akciu sko úspešnu a prínosnú.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie trailbuilderov, Košice, 20.-22. september 2019

Na stretnuí sa zúčastnili zástupcovia odbornej verejnosti – budovatelia a správcovia trailových areálov z celého Slovenska. Stretnutie však bolo otvorené aj širokej verejnosti.

Na stretnutí sa prerokovalo niekoľko tém:

 • udržateľnosť trailbuilderských aktivít;
 • technické vybavenie pre budovanie a údržbu trailových areálov;
 • lessons learned – správne a nesprávne rozhodnutia a postupy;
 • organizácia eventov pre širokú verejnosť;
 • trailové jazdenie ako príležitosť pre miestny rozvoj cestovného ruchu;
 • súčasnosť a budúcnosť SLOMBA – Slovenska mountainbiková asociácia;
 • zjednotenie označovania obtiažností trailov;
 • príprava manuálu pre výstavbu trailov;
 • zásady spolupráce a koordinácie ďalšej činnosti

Na stretnutí sa zúčastnilo 23 osôb z celého Slovenska. Akcia mala veľký význam, pretože poslúžila pre výmenu a koordináciu skúseností, informácií a postupov aktívnych trailbuilderov a pre propagáciu trailového jazdenia ako príležotosti pre miestny rozvoj.

 

 

 

 

 

 

Parking day, Žilina, 20. september 2019

Akciu sme organizovali ako ďalší krok po cykloraňajkách. Keďže sme pri organizácií cykloraňajok nadobudli pocit, že cyklisti v ranných hodinách nemajú čas sa pristaviť na dlhší rozhovor, túto aktivitu sme zorganizovali v poobedných hodinách. Predpokladom bolo, že cyklisti budú mať pri ceste z práce viac času sa pristaviť a porozprávať.
Miesto akcie bolo vopred konzultované s odborom dopravy MsÚ Žilina. Počas akcie sme riadne platil parkovné a akciu sme nahlásili mestskej polícií, ktorá na mieste vykonala jednu kontrolu.
Princíp akciu spočíval v tom, že sme zabrali parkovacie miesta namiesto áut a na nich sme organizovali akciu pre cyklistov. Počas akcie sme okoloidúcim cyklistom poskytovali servis bicyklov a počas čakania a rozhovoru aj občerstvenie. Zmyslom akcie bolo tiež ukázať motoristom zmysluplné využitie priestoru inak vyhradeného pre statickú dopravu a teda súkromné účely motoristov. V čase organizácie aktivity v blízkej strednej škole končilo vyučovanie, takže v okolí stanoviska sa v slepej ulici otáčalo veľké množstvo motorových vozidiel. Počas akcie sme zabrali priestor približne troch parkovacích miest, na ktorom bol okrem vozíka s kávou umiestnený aj koberček/umelý trávnik (pre naplnenie významu Parking day), servisný stojan na bicykle s náradím a nákladný bicykel. Na servisované bicykle sme umiestňovali odrazky a svetlá podľa záujmu cyklistov.

 

 

 

 

 

Nočná cyklojazda a krst Podlavickej cyklotrasy, Banská Bystrica, 20. september 2019

Akcia bola organizovaná v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Prvým cieľom propagačnej cyklojazdy bolo bicyklovanie po zotmení, nakoľko na novovybudovanej cyklotrase bolo nainštalované aj kvalitné osvetlenie. Akcia mala ukázať, že pri dobrom osvetlení je bicyklovanie po zotmení bezpečné a je to normálny spôsob dopravy po meste. Účastníci sa stretli na Námestí SNP, odkiaľ prešli až na začiatok Podlavickej cyklotrasy a pokračovali po nej. Väčšina účastníkov už prišla osvetlená, ale mali pre účastníkov pripravené aj svetelné ventilky, ako malý darček za účasť. Pelotón nakoniec vyrazil na trasu osvetlený rôznymi svetlami – blikačky, baterky, svietiace ventilky, reflexné prvky a iné, čo bolo veľmi pôsobivé a cyklisti získali podporu aj u mnohých okoloidúcich, keďže mesto bolo v tej dobe ešte plné. Pri organizácii cyklojazdy pomáhala Mestská polícia Banská Bystrica, ako aj štátni policajti z Okresného dopravného inšpoktoriátu Policajného zboru SR, ktorí majú kompetenciu odstaviť križovatku, čo si cyklisti veľmi užili a aspoň na pár minút sa cítili na križovatke na Huštáku bezpečne.

Druhým cieľom podujatia bol krst novej Podlavickej cyklotrasy. Krst sa udial vodou z cykloflašky a krstnými otcami boli veľvyslanec Holandského kráľovstva Henk Cor van der Kwast, primátor Banskej Bystrice Ján Nosko a najmladší účastníci cyklopelotónu, maličkí Banskobystričania, ktorých sme aj takto chceli povzbudiť, aby napríklad aj na cestu do školy využívali bicykel a nenechali sa voziť rodičmi autom až pre brány školy. Po malej slávnosti si ešte účastníci urobil propagačnú fotografiu pred Radnicou a osvetlení cyklisti sa v skupinách rozišli domov.

Na akcii sa zúčastnilo 60 cyklistov, z toho bola cca polovica detí, čo vnímame veľmi pozitívne, pretože deti treba viesť do malička k bicyklovaniu namiesto jazdenia autom.

 

 

 

 

 

 

Cykloraňajky, Nitra, 19. september 2019

Akciu sme zorganizovali na požiadanie Mesta Nitra, ktoré sa v  rámci Európskeho týždňa mobility vždy snaží ponúknuť občanom čo najviac podujatí a preto oslovilo o.z. Rozbicyklujme Nitru, ktorému sme s akciou pomohli.
Napriek slnečnému, ale chladnému jesennému počasiu prišli na dve stanovištia desiatky cyklistov pre ktorých si členovia združenia pripravili domáce dobroty. Občerstvením a darčekovými predmetmi prispelo aj Mesto Nitra. Mnohí neodolali ani ponuke kávy či kapučína na profesionálnom kávovare od profesionála a zároveň poslanca mestského zastupiteľstva. I táto ponuka budila veľkú pozornosť okoloidúcich.
Podujatie malo odmeniť cyklistov za to, že často v nehostinných podmienkach mesta sa odvážia cestovať do práce, školy či obchodu bicyklom, čo sa aj podarilo.
Počas akcie bolo dostatok času na vymenenie si skúseností, nápadov a názorov, ako posunúť vpred cyklodopravnú infraštruktúru v meste.

 

 

 

 

 

Chodci vs. cyklisti, Banská Bystrica, 17. september 2019

Akcia bola zameraná riešenie problému, ktorý sa sústavne vyskytuje (nielen) na danej lokalite Európa SC – chodci chodia po cyklotrase a tým ohrozujú seba aj cyklistov, spomaľujú cyklistickú dopravu a často tam dochádza ku kolíziám medzi chodcami a cyklistami. Počas akcie, ktorá trvala 4 hodiny, sme spolu s príslušníkmi Mestskej polície Banská Bystrica priateľsky a v kľude upozorňovali chodcov, ktorí chodili po cyklotrase, aby z nej zišli a vysvetľovali sme, že porušujú pravidlá premávky a prečo je to dôležité. Okoloidúci mali možnosť vyplniť krátky test s dopravnými značkami a ten, kto vyplnil test správne, dostal od usporiadateľov aj drobný darček (reklamné predmety, napr. cyklolekárnička, bavlnená taška, držiak na mobil na bicykel, cyklofľaša a p.). Za tú dobu sme takto upozornili zhruba 250 chodcov, z ktorých veľká väčšina pochopila, prečo ich upozorňujeme.

S Mestskou políciou sme sa zhodli, že je to výborný formát, ako šíriť osvetu a dohodli sme sa, že podobné podujatia budeme spoločne organizovať aj v iných problémových lokalitách na území mesta. Samozrejme  predpokladáme, že v ten deň oslovení si to zapamätali a po cyklotrase viac nebudú chodiť. Zaujímavým poznatkom bolo, že tento problém bol novým aj pre príslušníkov mestskej polície, takže sme prispeli aj k ich vzdelaniu.

Na lokalite sme mali aj jednoduchý stánok, kde okrem drobnej ankety o znalosti dopravného značenia určené pre chodcov a cyklistov sme mali vyobrazené aj ďalšie dopravné značky, ktoré úzko súvisia s bezpečnosťou cyklistov a chodcov a okoloidúcim sme vysvetľovali súvisiace pravidlá cestnej premávky a význam súvisiacich dopravných značiek.

 

 

 

 

 

 

Cyklaraňajky, Trnava, 16. september 2019

V rámci Európskeho týždňa mobility sme tieto raňajky poskytli cyklistom ako odmenu dochádzania v meste za prácou, do školy či inými povinnosťami mali pripravené malé občerstvenie rôzneho druhu. K dispozícii boli taktiež mapky a propagačné materiáli cyklotrás v Trnave a okolí.
Formou ankety sme získavali spätnú väzbu, akým spôsobom cyklisti využívajú bicykel, ako sú spokojní so stavom infraštruktúry pre cyklistov v Trnave i okolí, či využívajú službu zdieľaných bicyklov.
Oslovení cyklisti hodnotili akciu vysoko pozitívne.
Pri našom stánku sa pristavilo v priebehu trochoch hodín 57 cyklistov. Podľa našich odhadov sa počet cyklistov v tomto uzle v danom čase pohyboval na úrovni cca. 450 cyklistov.

 

 

 

 

 

Cyklostretnutie 25. rokov SCK, Podolie, 7. september 2019
Cieľom akcie bola propagácia cykloturistiky a cykloturistických trás na Slovensku. Slovenský cykloklub je vedúcou organizáciou pri rozoji cykloturistiky na Slovensku a tak pripomenutie si 25. výročia jeho založenia bolo dobrou príležitosťou predstaviť verejnosti sieť cykloturistikcých trás na Slovensku a všetko, čo súvisí s jej rozvojom a údržbou. Počas programu predseda CK Michal Hlatký prezentoval hlavné princípy tvorby cykloturistickch trás, súčasný stav ich udržiavania a rozvoja a tiež pripravované plány pre ďalšie obdobie. Potom bývalý predseda Juraj Hlatký zhodnotil históriu klubu a jeho význam pre celoslovenský rozvoj cykloturistiky. na záver boli ocenení zaslúžili členovia a podporovatelia klubu.
Po tejto oficiálnejšej časti programu bola zorganizovaná cyklojazda na Čachtický hrad, spojená s jeho prehliadkou.
Na akcii sa zúčastnilo 70 účastníkov z celého Slovenska, od Prešova po Malacky. Účastníkom bolo poskytnuté občerstvenie a guláš.

 

 

 

 

 

Pezinok Inline, Pezinok, 10. augusta 2019

Každoročne podujatie Pezinok inline, ktoré sa pravidelne koná v uliciach mesta Pezinok, spočívalo v spoločne symbolickej jazde ulicami na korčuliach a bicykloch s dĺžkou cez 10 km. Organizátorom je združenie dobrovolnikov Pezinok inline.  V tomto roku sa na akcii zúčastnilo cca 350 ľudí na korčuliach alebo na bicykli.
Program sme obohatili o prezentáciu cyklodopravného značenia ako aj o   možnostiach multimodálnej dopravy bicykel-vlak pri dochádzaní do Bratislavy.
V Pezinku, podobne ako v iných mestách Bratislavského kraja, je dopravné značenie pre cyklistov používané veľmi málo, keďže cyklista v intraviláne mesta nemá doposiaľ vytvorené vhodné podmienky v podobe koridorov a s nimi súvisiaceho riadneho dopravného značenia. Rozhodli sme sa oboznámiť účastníkov podujatia, ake zvislé a vodorovné dopravné značenie môžu na cestách zahliadnuť, čo cyklistovi povoľujú, čo zakazujú či oznamujú. Cieľom bolo jednak vysvetliť, čo jednotivé značky znamenajú a jednak ich podporiť v tom, aby osadzovanie takýchto značiek vyžadovali od verejnej správy na miestach, kde bežne bicyklujú.
Pezinok je klasickým príkladom satelitného mesta, z ktorého drvivá väčšina ľudí dochádza za prácou do Bratislavy. Aj napriek tomu, že do hlavneho mesta je možné sa dostať aj vlakom či autobusom, sú dopravné zápchy najmä v období školského roka čím ďalej početnejšie a intenzívnejšie. Na podujati sme preto prezentovali možnosť vziať si bicykel či kolobežku priamo do vlaku a ďalej pokračovať v rámci Bratislavy.
Naše aktivity, zamerané na prezentáciu bicyklovania, zaujali účastníkov nielen na bicykli, ale aj na korčuliach. Najmä pri paneli so značkami sa veľa diskutovalo o ich význame a použití. Celkovo hodnotíme akciu ako úspešnú a osožnú.

 

 

 

 

 

Cyklojazda na Dražovský piknik

Cieľom akcie bola propagácia bicyklovania na verejnosti. V Dražovciach pri Nitre sa na návrší pri známom románskom kostolíku Sv. Michala Archanjela každý rok organizuje Dražovský piknik – stretnutie ľudí, ktorí majú na lúke pikniky, diskusie, príjemné posedenie v prírode. Akcia je z roka na rok populárnejšia a väčšina účastníkov na ňu prichádza autom, čo spôsobuje v dedinke Dražovce aj na príjazdových lokalitách. Preto bolo cieľom akcie ukázať, že na Dražovský piknik je možné prísť z Nitry aj na bicykli.

23 účastníkov akcie sa stretlo v Nitre na Svätoplukovom námestí a spoločne prešli do Dražoviec popri rieke a po trase budúcej cyklotrasy popri potoku Dobrotka do mestskej časti Dražovce a z nej az na kopec, na ktorom sa kostol nachádza.

Po príchode sa zapojili do akcie – pikniku a v skupinovej aj individuálnych diskusiách s účastníkmi preberali možnosť, že na budúci rok by prišli na bicykloch. Mnohí z prítomných túto možnosť prisľúbili, aj keď v závislosti od počasia.

Po ukočení akcie potom účastníci individuálne odišli domov.

 

 

 

 

Vyhodnotenie Do práce na bicykli v Banskej Bystrici, 28. jún

Tradičné vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli v meste Banská Bystrica v roku 2019. Na podujatí sa aktívne zúčastnil zástupca primátora Banskej Bystrice Jakub Gajdošík, ktorý stručne zhodnotil kampaň, jej výsledky a tiež prítomných informoval o rozpracovaných projektoch pre budúce budovanie cyklotrás v meste. Následne sa zúčastnil sa na odovzdávaní cien a aj v diskusii po odovzdaní cien. Ocenení boli víťazi v jednotlivých kategóriách a boli tiež vyžrebovaní 15 víťazi, ktorí sa do žrebovania dostali po splnení podmienky najazdiť počas mája min. 2/3 jázd na bicykli a boli odmenení  vecnými cenami. Na záver bola vyžrebovaná výherkyňa hlavnej ceny – skladacieho bicykla.

Aktivisti z OCIBB predstavili na podujatí tabuľu „Ohľaduplnosť, je cesta k príjemnému spolunažívaniu“, ktorú išli následne osadiť na novovybudovanú Podlavickú cyklotrasu.

Na akcii sa zúčastnilo cca 30 ľudí (podľa vizuálneho sčítania), ktorým bolo poskytnuté aj drobné občerstvenie od miestnych sponzorov (nealko radler od miestneho pivovaru Urpiner).

 

 

 

 

 

 

Cykloraňajky, 24. jún, Trnava

Raňajky pre cyklistov sme v Trnave pripravili na dôležitom dopravnom uzle pred autobusovou stanicou. Pre cyklistov sme ako odmenu dochádzania v meste za prácou, do školy či inými povinnosťami mali pripravené občerstvenie rôzneho druhu.
Formou ankety sme získavali spätnú väzbu, akým spôsobom využívajú bicykel, ako sú spokojní so stavom infraštruktúry pre cyklistov v Trnave i okolí, či využívajú službu zdieľaných bicyklov. Oslovení cyklisti hodnotili akciu vysoko pozitívne.
Pravdepodobne bola táto akcia v krajskom meste Trnava prvou takéhoto druhu. Pri našom stánku sa pristavilo v priebehu dvoch hodín 28 cyklistov. Podľa našich odhadov sa počet cyklistov v tomto uzle v danom čase pohyboval na úrovni cca. 150 cyklistov.

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie Do práce na bicykli na národnej úrovni, Bratislava, 18. jún 2019

Cieľom akcie bolo vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 2019 a ocenenie víťazov. Akcia bola organizovaná Občianskou cykloiniciatívou v partnerstve so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Ministerstvom dopravy a výstavby SR, avšak v rámci projektu Cykloplatforma sme poskytli významnú organizačnú a logistickú podporu prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Moderátorka podujatia stručne zhrnula 6. ročník kampane DPNB, ktorá je najväčšou procyklistickou kampaňou na Slovensku, kampaň zhodnotil aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Následne moderátorka odovzdala slovo generálnemu riaditeľovi SAŽP, ktorý prevzal od MDV SR pomyselnú štafetu v propagácii a podpore  udržateľnej mobility na Slovensku, ktorý zároveň vyhlásil ďalší ročník národnej súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility.  Potom boli odovzdané ceny v jednotlivých kategóriách súťaže (3 najaktívnejšie samosprávy a 3 najaktívnejšie spoločnosti) dochádzania na bicykli do práce, v zmysle štatútu súťaže.

Na akcii sa zúčastnilo cca 50 účastníkov (podľa vizuálneho spočítania) či už z radov zúčastnených samospráv, organizácií, sponzorov kampane, ale aj z radov širokej verejnosti.

 

 

 

 

 

Singletrack camp, Košice, 15. a 16. jún 2019

Išlo o 6. ročník akcie pre verejnosť, zameranej na propagáciu budovania trailov pre cyklistickú verejnosť v lesoch v okolí Košíc. Cieľom tohto podujatia bolo ukázať, ako sa tvorí a stavia nový trail a že singletrack nie je zjazdová trať určená len pre profíkov, ale že ide o pohodový cyklochodník, určený pre každého dobrodružstva chtivého cyklistu.

Akcia mala dve časti:

 • sobota 15. jún – brigáda na traili Hriešny, zúčastnilo sa na ňom asi 30 ľudí, ktorým bola pozdlž trate pridelená práca na traili a pracovali pod vedením inštruktorov. Odmenou pre kopačov bolo pracovné tričko a občerstvenie.
 • nedeľa 16. jún – jazdenie po miestnych trailoch pod vedením školených inštruktorov, odhadovaný počet účastníkov okolo 50. Verejnosť bola rozdelená podľa svojich schopností do skupín a jazdci sa učili, ako správne jazdiť na lesných chodníčkoch, aby ich do budúcna neprekvapil žiaden strmší úsek, nerovnosť či klopenka.

Akciu sme vyhodnotili ako veľmi úspešnú. Nové chodníčky, vznikajúce v okolí Košíc, každým dňom a priťahujú množstvo stálych, ale aj nových jazdcov do mestských lesov. Trailové jazdenie je zdravý spôsob trávenia voľného času a efektívna fyzická aktivita. Je preto dôležité verejnosti ukázať, ako vznikajú traily, ako sa zdržiavajú a ukázať, že jazdenie po vhodných trailoch nie je ani nebezpečné, ani ťažké.

 

 

 

 

 

Cykloraňajky, Žilina, 13. jún 2019

Keďže o predchádzajúce cykloraňajky organizované v máji bol relatívne nízky záujem v dôsledku zlého počasia, rozhodli sme sa zorganizovať cykloraňajky aj v mesiaci jún už v priaznivejšom počasí a v lokalite križovania dvoch cyklotrás. Most cez Mostnú ulicu využívajú na dochádzku do práce a školy obyvatelia mestských častí Vlčince aj Solinky.
Počas akcie sme cyklistov informovali o aktivitách Cykloplatformy a OZ Mulica, o novinkách pre cyklistov v kraji. Cyklistom sme ponúkali občerstvenie v podobe cereálnych tyčiniek, jabĺk, makovníka a teplých a studených nealkoholických nápojov. Akcie sa zúčastnili aj dvaja zástupcovia odboru dopravy z MsÚ Žilina.
Aj vďaka priaznivému počasiu sa cykloraňajok zúčastnil rekordný počet cyklistov. Počas akcie sme jablko rozdali 68 cyklistom, no na mieste sa pristavilo aj viacero cyklistov, ktorý si brali iné občerstvenie. Spolu sme oslovili približne 110 cyklistov. Pri rozhovoroch mali záujem najmä o informácie o príprave cestičiek pre cyklistov na sídlisko Solinky a do mesta Rajec.

 

 

 

 

 

Cykloraňajky, Banská Bystrica, 31. máj 2019

Pôvodne mali byť cykloraňajky usporiadané 30. mája, ale kvôli dažďu sme ich presunuli o deň neskôr (verejnosť bola o presune informovaná).

Akcia bola usporiadaná najmä ako poďakovanie cyklistom, ktorí dochádzajú do práce na bicykli (ale samozrejme nielen im, odmenený bol každý cyklista, ktorý išiel okolo).  Vybratá bola lokalita Dolná ulica  neďaleko  dôležitého uzla Hušták (teda iná, ako deň predtým pre cykloolovrant, aby boli zachytení iní cyklisti). Cez túto lokalitu prechádza podľa posledného sčítania dopravy najväčšie množstvo cyklistov, jednak preto, že je to najkratšie bezpečné prepojenie cez Námestie SNP a jednak preto, lebo sem vyúsťuje nová separovaná Podlavická cyklotrasa, ktorá je ešte pred dokončením, ale už je intenzívne využívaná. Na lokalite bol postavený stánok a pripravené drobné občerstvenie (jablká, bábovky, chlebíčky, káva, čaj a i. ). Dobrovoľníci pri stánku zastavovali cyklistov, ale aj chodcov, aby im ponúkli občerstvenie a zisťovali podnety a názory na úroveň cyklistickej dopravy v meste. K pozitívnej atmosfére prispelo aj pekné slnečné počasie a tak sa akcie zúčastnilo veľké množstvo Banskobystričanov, dokonca aj cyklisti z iných miest, ktorý do BB dochádzajú do práce na bicykli (lokalita sa nachádza na trase zo Zvolena, Sliača, hronseka, Vlkanovej, čo sú smery dochádzania do práce.

Odhadujeme, že celkovo sa pri stánku zastavilo 220 cyklistov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykloolovrant, Banská Bystrica, 29. máj 2019

Akcia bola usporiadaná najmä ako poďakovanie cyklistom, ktorí dochádzajú do práce na bicykli (ale samozrejme nielen im, odmenený bol každý cyklista, ktorý išiel okolo).  Na lokalite Námestie slobody, cez ktorú prechádza denne veľa cyklistov, bol postavený stánok a pripravené drobné občerstvenie (jablká, bábovky, slané pečivo, jogurty, káva, čaj, voda). Dobrovoľníci pri stánku zastavovali cyklistov a nielen im ponúkli občerstvenie, ale od nich zisťovali aj podnety a názory na úroveň cyklistickej dopravy v meste.

Podľa nášho odhadu sa pri stánku zastavilo cca 180 cyklistov.

 

 

 

 

 

Bikefest, Kálnica, 24.-26. máj 2019

Najväčší bicyklový festival na Slovensku je zameraný na horskú a trailovú cyklistiku. Ide o veľkú propagáciu bicyklovania, presný počet návštevníkov nie je známy, ale prišli tisícky osôb.  Na organizovaní festivalu sme sa podieľali prostredníctvom nášho koordinátora pre Trenčiansky kraj Juraja Hlatkého, ktorý po celý čas na infostánku Slovenského cykloklubu poskytoval informácie o pripravovanej cyklistikej platformy a podieľal sa aj na organizačnom zabezpečení cyklomaratónu pre verejnosť.

 

 

 

 

 

Cykloraňajky, Žilina, 24. máj 2019

Cykloraňajky organizoval náš koordimátor pre Žilinský kraj a expert na cylodopravu Martin Bolo. Počas akcie sme cyklistov informovali o organizácii cyklojazdy v priebehu nasledujúceho týždňa, o aktivitách Cykloplatformy, o novinkách pre cyklistov v kraji a o možnostiach zapojiť sa do aktivít OZ Mulica. Cyklistom sme ponúkali občerstvenie v podobe cereálnych tyčiniek, jabĺk, makovníka a teplých a studených nealkoholických nápojov.

Predpoveď počasia bola neistá, ale akciu aj tak sme usporiadali. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sme mali nižšiu účasť, dážď odradil veľa cyklistov, ale tí, ktorí sa zastavili, ocenili polohu stánku (pod nadjazdom, kde bolo sucho) a čaj na zohriatie.

 

 

 

 

 

Bláznivý cyklovýjazd, Podolie, 6. apríl 2019

Atraktívne podujatie na začiatku cykloturistickej sezóny  je propagáciou jazdy na bicykli. Jednak je časovo umiestnené do začiatku cyklistickej sezóny, kedy je hlad účastníkov po vyrazení na bicykli a jednak je umiestnené do čarokrásneho prostredia Čachtických Karpát. Podujatie spoluorganizoval náš koordináto pre Trenciansky kraj Juraj Hlatký. Nenáročné trasy boli vedené okolo Čachtického hradu – cestná po značenom Bátoričkinom okruhu a MTB z Čachtického hradu na Ošmek. Jednalo sa aj o jedno z mála cyklopodujatí, lokalizovaných v najjužnešej časti TSK. Asi najlepšie charakter podujatia vystihol jeden z účastníkov, ktorý o ňom napísal: „Výborná akcia, ktorá je jedna z mála organizovaných pojazdov len tak pre radosť“. Na podujatí sa zúčastnilo najmenej 152 cyklistov.

 

 

 

 

Diskusné stretnutia s neziskovými organizáciami a ďalšími zainteresovanými organizáciami v krajoch

február – apríl 2019

Pripravili sme 8 diskusných stretnutí o pripravovanej platforme, v každom kraji jedno. Cieľom stretnutí bolo získať spätnú väzbu, podnety a pripomienky k zámeru Národnej platformy pre podporu nemotorovej dopravy.

Stretnutia mali v každom kraji rovnaký scenár – predstavili sme kontext, teda prečo myšlienka platformy vznikla, potom sme predstavili jej zamýšľané poslanie, ciele, formu a možné aktivity. Potom nasledovala riadená diskusia účastníkov, ktorej cieľom bolo nielen získať ich všeobecný názor, ale najmä konkrétne pripomienky, čo by takáto národná platforma mala a čo nemala robiť, na ktoré oblasti by sa mala zamerať a akou formou, aké by mali byť podmienky členstva, základné pravidlá jej činnosti a ďalšie podnety.

Môžeme povedať, že účel stretnutí sme v plnej miere naplnili. Na stretnutiach sa vo väčšine krajoch zúčastnil značný počet účastníkov a ukázalo sa, že o takýto koncept je záujem. Získali sme od účastníkov veľmi cenné podnety a vylepšenia myšlienky cykloplatformy, najmä v oblasti jej možnej činnosti. Na všetkých stretnutiach rezonovala najmä potreba výmena informácií, vzdelávania sa, zdieľania skúseností a poznatkov. Ukázala sa aj potreba obhajovania záujmov bicyklovania na národnej úrovni. Ako podnetné hodnotíme aj obavy z vytvárania konkurencie pri získavaní zdrojov či komplikovaný manažment členov z rôznych krajov a rôznych oblastí činnosti.

Išlo najmä o zástupcov občianskych organizácií, aktívnych v danom kraji pri rozvoji bicyklovania, ale v značnej miere sa zúčastnili aj zástupcovia samospráv a ďalších verejných organizácií, ktorí majú záujem o rozvoj cyklodopravy alebo cykloturistiky v kraji.

Stretnutia sa konali v dňoch: Trnava, 21. február 2019, Žilina, 12.marec 2019, Prešov, 13. marec 2019, Nitra, 19. marec 2019, Bratislava, 20. marec 2019, Košice, 21. marec 2019, Trenčín, 28. marec 2019 a Banská Bystrica, 2. apríl 2019.

 

Winter Cycling Day, 8. február 2019, Prešov

Akcia, ktorú organizovala naša koordinátorka pre Prešovský kraj renáta Kmecová, bola súčasťou celosvetového Dňa bicyklovania v zime (Winter Cycling Day). Cieľom akcie je podpora a propagácia zimného bicyklovania a cyklistickej dopravy v chladnom počasí, so snehovou pokrývkou a po tme. Išlo o pult s občerstvením, domácimi koláčmi a čajom, pri ktorom sa zastavovali okoloidúci cyklisti na kus reči. Diskutovali sme s nimi o bicyklovaní v zime v Prešove, aby sme zozbierali ich pripomienky a názory. Tie mohli zaznamenať aj písomne.

Z podnetov:

– v meste nie je dostatok bezpečných cyklistických komunikácií

– v zime sa cyklistické komunkácie neudržiavajú – nečistia sa od snehu

– cyklistické komunikácie sú nedostatočne až vôbec osvetlené a osvetlenie cestných komunikácie je niekde nastavené tak, že oslepuje vodičov a tí potom nevidia cyklistov

– chýba prepojenie obcí s mestom, ľudia by využívali bicykel na dochádzanie do práce na bicykli aj cez zimu, ale nie je kade.

 

 

 

 

 

 

Cyklométa, Prešov, 6. január 2019

Tradičná zimná cyklojazda v Prešove, organizovala ju Renáta Kmecová, naša koordinátorka pre Prešovský kraj. Jej cieľom bolo ukázať verejnosti, že bicyklovanie je možné aj v zime, keď je sneh a skoro sa stmieva. Na jazde sa napriek teplote -7°C zúčastnilo najmenej 64 účastníkov, ktorí boli výborne osvetlení  blikačkami, svetlami a reflexnými prvkami, čo bolo  po zotmení veľmi pôsobivé. Niektorí účastníci prišli v maskách, na čele pelotónu tak išli Traja králi. Po ukončení jazdy v centre Prešova bolo jej vyhodnotenie, čaj a občerstvenie, živá hudba a tiež tombola s 28 cenami od miestnych sponzorov.

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.