Akcie 2018


 

12. apríl 2018, Banská Bystrica

Zúčastnili sme sa na informačnom seminári Ministerstva vnútra SR pre prijímateľov príspevku z OP Efektívna verejná správa, na ktorej sme si vyjasnili spôsob vecného a finančného riadenia projektu a jeho komunikácie voči verejnosti.

7. apríl 2018, Banská Bystrica a Vlkanová

Občianskej cykloiniciatíve v Banskej Bystrici sme pomohli zorganizovať Otvorenie cyklistickej sezóny 2018. Viac ako 250 cyklistov každého veku a kategórie sa zúčastnilo jázd z Banskej Bystrice a Zvolena, aby na spoločnej slávnosti vo Vlkanovej zahájili cyklistickú sezónu .

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.